Uudised ja teated

« Tagasi

Merikülas jätkab õppetöö korraldamist 2021/2022. õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasium

Eelmise aasta kevadel anti Muraste Kooli III kooliastme avamiseks taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumi. Tänaseks on Muraste Kooli juhtkond, õpetajad ja hoolekogu jõudnud seisukohale, et arvestades hetkeolukorda ei ole järgmisel õppeaastal võimalik laiendada kooli III kooliastmega. Sellest on teavitatud ka kooli pidajat Harku Vallavalitsust, kes mõistab kooli seisukohti.
 
Muraste Kool on sel õppeaastal keskendunud eelmisel aastal läbi viidud haldus- ja teenistusliku järelevalve raames saadud ettekirjutuste täitmisele, I ja II kooliastme tähtajatu koolitusloa saamisele ning vaatamata muutuste rohkele olukorrale väga hea hariduse pakkumise jätkamisele olemasolevas 6-klassilises koolis. Seega jätkab Merikülas III kooliastme õppetööd 2021/2022. õppeaastal Tabasalu Ühisgümnaasium. 
 
Tulevikuvaates peavad kõik osapooled endiselt oluliseks põhihariduse pakkumisel III kooliastmes valikute võimaldamist eriilmeliste koolide vahel.