Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmine

Keskkonnaamet on ette valmistanud Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Kaitse-eeskirja muutmise eesmärk tuleneb vajadusest anda kaitseala valitsejale õigus lubada Meriküla tee kinnistu tarbeks liiklemiseks vajaliku rajatise püstitamist.
 
Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda siin.
 
Parandusettepanekud või vastuväited Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 12. märtsiks 2021.
 
Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2021. a esimeses pooles.
 
Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.
 
Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.
 
Keskkonnaamet