Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse Vääna küla riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule

Kohalikku kogukonda oodatakse riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule Vääna külas Otsatalu ja Küüni teede ristil esmaspäeval, 28. juunil kell 18.00.

 

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel: https://www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/ettepanekud

 

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on koostatud Vääna küla riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021–2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huvigaalad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

 

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nende huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt: https://www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

 

Lisainfo: Jürgen Kusmin, RMK Lääne-Harjumaa metsaülem. Tel 505 3387, e-post: laane-harjumaa@rmk.ee.