Uudised ja teated

« Tagasi

Türisalu spordipargi detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 66 algatati Türisalu spordipargi detailplaneeringu koostamine.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused planeeritavale maa-alale spordipargi (seikluspargi, discgolfi pargi, jooksu/suusaradade, välijõusaali, rulapargi, pumptrack'i pargi, erinevate spordiväljakute (jalgpalliplatsi, korvpalliplatsi, võrkpalliplatsi), eri vanuses lastele mõeldud mänguväljakute, õpperadade jne) kavandamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks asumite vahelise kergliiklustee kavandamine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

Planeeritav ala, suurusega u 161,12 ha, paikneb osaliselt Türisalu külas ja osaliselt Naage külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Talvoja tee, Vääna - Keila-Joa maantee, VanaMadise tee ja Naage tee vahelisel alal, hõlmates Talvoja tee 7 (katastritunnus 19801:001:2835), Talvoja tee 11 (katastritunnus 19801:001:2836), Raketibaasi (katastritunnus 19801:011:0803), Toomapõllu (katastritunnus 19801:001:2837), Liivametsa (katastritunnus 19801:001:3917), Männikupõllu (katastritunnus 19801:001:2843), Koeti (katastritunnus 19801:001:2842) ja VanaMadise tee 24 (katastritunnus 19801:001:3317) maaüksuseid.

 

Planeeringuala piirneb Talvoja tee 5 (katastritunnus 19801:011:0741), Lauri (katastritunnus 19801:011:0641), Talvoja tee 9 (katastritunnus 19801:011:0739), Tuulevälja (katastritunnus 19801:011:0027), Lagendiku-Risti ((katastritunnus 19801:011:1640), Innulangi (katastritunnus 19801:011:0738), Ritsoo (katastritunnus 19801:011:0489), Tiitso (katastritunnus 19801:011:0459), Arvo (katastritunnus 19801:011:0672), Päikesekuma (katastritunnus 19801:011:0802), Vana-Madise tee 14 (katastritunnus 19801:011:0643), Vana-Madise tee 22 (katastritunnus 19801:001:3322), Suur-Klambi (katastritunnus 19801:011:0567), Sepapaja (katastritunnus 19801:011:0077), Innumetsa (katastritunnus 19801:011:0742), Alakingu (katastritunnus 19801:011:0401), Remmelga (katastritunnus 19801:011:0094), Keila metskond 32 (katastritunnus 29501:007:0199), Keila metskond 153 (katastritunnus 29501:007:1832) maatulundusmaadega ja Vana-Madise tee L5 (katastritunnus 19801:011:0799) transpordimaaga, 11411 Vääna-Keila-Joa kergliiklustee L4 (katastritunnus 19801:001:3994), 11411 Vääna-Keila-Joa kergliiklustee L2 (katastritunnus 19801:001:4027) sihtotstarbeta maadega ning aiandusühistute Adra, Paltus, Rita 1, Rita 2, Rita 3, Leida, Kuldnoka, Pae ja Salu 1 territooriumitega.

 

Juurdepääsud maaüksustele on Talvoja, Suurekivi, Vana-Madise teedelt ja Vääna-Keila-Joa maanteelt.

 

Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.