Uudised ja teated

« Tagasi

Ajateenijate väljaõpe Türisalu ja Vääna-Jõesuu piirkonnas 29.-30.11

Tähelepanu Türisalu ja Vääna-Jõesuu piirkonna elanikud! Seoses sõduri baaskursuse lõpurännakuga annab kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon teada, et Harku valla territooriumil liiguvad väljaõppe raames ajateenijad ajavahemikul 29-30.11.2021. Liikumine toimub nii jalgsi kui masinatel, väiksemate üksuste kaupa. 
 
Rännaku läbiviimisel ei kasutata imitatsioonivahendeid ega lavastata nii-öelda lahingolukordi. Kõik väljaõppe käigus tekkinud jäätmed kogutakse kokku ning käideldakse vastavalt kehtivale korrale.
 
Õppuste raames ei saa kunagi lõpuni välistada teatud kahjude tekkimise võimalust, mis võivad intensiivsete harjutuste või maastikul sõidukitega liiklemise tõttu ette tulla. Kui õnnetu juhuse tõttu peaks juhtuma, et rännaku käigus saab kannatada kellegi eraomand, olgu selleks siis tee, põld, mets, aed, auto vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust toetuse väejuhatuse operatiivkorrapidajaga kontaktnumbril 717 4099 ning väejuhatuse tsiviil-militaarkoostöö esindaja võtab tekkinud olukorra menetlusse.
 
Foto: Kaitsevägi