Uudised ja teated

« Tagasi

Merikülas alustas tegevust kogupäevakool Ukraina sõjapõgenike lastele

Esmaspäeval, 21. märtsil alustas Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses Ukraina sõjapõgenikele mõeldud kogupäevakool, mis hõlmab endas nii lasteaeda väiksematele ja kooliõpet suurematele.

 

Lahendus on loodud selleks, et pakkuda haridustegevusi sõjapõgenikele kuni käesoleva õppeaasta lõpuni. Kogupäevakoolis on omavahel lõimunud formaalne ja mitteformaalne õpe.

 

Kogupäevakoolis on hetkel üks klassikomplekti, kus saab õppida eri vanuses 24 õpilast ning lasteaia poolel üks liitrühm, kus saab käia 18 last. Koolilastel on võimalik õppida nii kohapeal kui distantsõppes.

 

Koolis toimub klassiõpe igapäevaselt tunniplaani alusel, kus aktiivne õppetöö toimub kell 9.00-13.00. Vahepeal on vahetunnid ja lõuna. Koolitunde viivad läbi Ukraina õpetajad läbi Shkolanadii distantsõppevormi. Kõik vajalik õppes osalemiseks on tagatud valla poolt (digivahendid, vihikud, pastakad, käsitöö vahendid jm). Sellise korraldusega saavad õpilased õppida kuni selle õppeaasta lõpuni ja lõpetada vastavalt Ukraina õppekava järgi kooliaasta.

 

Lasteaiapäevad on traditsioonilise päevakava alusel. Planeeritud on hommikused mängulised õppetegevused, õues käimine ja lõunane puhketund. Kogu päeva saadab mängimine selleks ettevalmistatud keskkonnas eakohaste mänguasjade ja vahenditega. Lasteaiapäev kestab kella 9-st kuni kella 16.00-ni.

 

Nii lasteaias kui õppeklassis on igapäevaselt toeks tööl ukrainlannadest õpetajad ja õpetaja abid koos vabatahtlikega, et tagada vajalik tugi õpilastele, viia läbi õppetegevusi lasteaias ja toetada üleüldist päeva korraldust.

 

Iga päev pärast kogupäevakooli toimub huvitegevus nii lastele kui nende vanematele, näiteks mõni sportlik või käeline tegevus, ekskursioon vabatahtlike juhendajatega vms.

 

Huvitegevust pakume kõigile Harku valda saabunud Ukraina sõjapõgenikele, nii lastele kui täiskasvanutele.

 

Lapsed üle kogu valla

 

Õpetöös saavad osaleda kõik Ukraina sõjapõgenikud üle kogu Harku valla. Tänase seisuga käib kogupäevakoolis 12 last.

 

Lastele on valla poolt korraldatud nii toitlustus kogupäevakoolis kui ka transport.

 

Merikülas elab tänase seisuga 4 täiskasvanut ja 4 last.

 

 

Kui soovid infot või aidata

 

Ukraina kriisikontakt Harku vallas on tel 603 2012, e-post ukraina@harku.ee

 

► Ukraina teemade infoleht