Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus otsib oma meeskonda koduhooldustöötajat

Koduhooldustöötajana on Sinu ülesandeks Harku valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses abivajaja eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi.

 

Sinu peamisteks ülesanneteks on:
 

 • isiku abistamine toimingutes, mida isik terviseseisundist, oma tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita;
 • teenuse saajate nõustamine nende igapäevaelu puudutavates küsimustes oma pädevuse piires;
 • abistamine asjaajamisel ametiasutustes või vajalike dokumentide vormistamisel;
 • teenuse saajate poolt rahaliste vahendite eraldamisel isikute varustamine toiduainete ja majapidamistarvete, ravimite, abivahendite ja muu igapäevaeluks vajalikuga;
 • sotsiaalalase transporditeenuse osutamine või selle korraldamine.
   

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul on:
 

 • keskharidus, erialane täiendkoolitus või -töökogemus;
 • ametikirjade ja dokumentide koostamise oskus;
 • eesti keele valdamine väga heal tasemel ja vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • soov inimesi aidata, väga hea suhtlemisoskus, ausus, tasakaalukus, pingetaluvus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Kasuks tuleb, kui Sul on ka:
 

 • eelnev töökogemus eakatega;
 • hooldustöötaja kutse.

 

Omalt poolt pakume:
 

 • toetavat meeskonda;
 • puhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • erialaseid koolitusi;
 • soodsaid sportimisvõimalusi (Stebby) või tööandja lisatervisekindlustust;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast;
 • 5 tasustatud tervisepäeva aastas.
   

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 25. augustiks 2022 portaali CV-Online või aadressile personal@harku.ee.
 

Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn, tel 600 3867, e-post tiia.spitson@harku.ee.