Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabasalu alevikus Harku tee 45

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Harku tee 45 (katastritunnus 19801:001:3447) spordihoone püstitamiseks, hoone kõrguse muutmiseks ja hoonestusala suurendamiseks.

Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 25.11.2022-05.12.2022.k.a.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku vallavalituses ja veebirakenduses https://kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Tabasalu%20alevikus%20Harku%20tee%2045/. Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses kaart.harku.ee.  Esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris www.ehr.ee (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 25.11.2022-05.12.2022.k.a.

Lisainfot saab telefonil 600 3849, e-posti teel: Margus.Pilter@harku.ee