Ühistransport

1.10.19

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@harjuytk.ee www.harjuytk.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee

 

 

Maakonna bussiliine sõidugraafikud on leitavad www.peatus.ee

 

 

NB! Seoses Harku-Rannamõisa tee ja Sütemetsa tee ristmiku ehitusega on suletud väljasõit Sütemetsa teelt riigiteele. Sulgemine lõppeb orienteeruvalt septembri lõpus. Ehitustööde ajal toimub Harku valla siseliinidel H3, H5, H9 ja H10 ümbersõit, mille tõttu võivad esineda hilinemised.

 

NB! Alates 1. oktoobrist kehtivad H-liinidel (õpilasliinid) H4, H9 ja H10 uued sõidugraafikud.
  • H4 väljub algpeatusest kell 15:30.
  • H9 väljub algpeatusest kell 14:00 ning Kooli peatuses buss on kell 14:27, mis annab võimalust Tabasalu kooli lastele kasutada H9 bussi peale seitsmendat õppetundi.
  • H10 väljub algpeatusest kell 14:15 ning Muraste kooli peatuses on buss kell 14:36, mis annab võimalust Muraste kooli õpilastele kasutada H10 bussi peale kuuendat õppetundi.
Tutvu valla siseliinide (õpilasliinid) graafikutega: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10
 

Sõidusoodustused õpilastele

Uuest õppeaastast on kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna 1. juulist kehtib Harjumaa avalikel bussiliinidel nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

Ühistranspordi uudised

« Tagasi

Alates juulist on bussipilet maakondlikel bussiliinidel noortele ja eakatele tasuta

Tänavu 28. juunil kinnitas Maanteeameti peadirektor hinnad Harju-, Rapla-, Lääne-Viru ja Lääne maakonnas. Uue käskkirja kohaselt rakendub 1. juulist kuni 19-aastastele ja üle 62-aastastele nulleurone pilet.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavate avaliku teenindamise
lepingu alusel teenindatavate bussiliikluse maakonna- ja kaugliinide piletihinna null eurot (välja arvatud kaugliinid nr 153, 317 ja 321). Harju, Lääne-Viru ja Rapla maakondades saavad nullpiletiga sõita kõik kuni 19-aastased ja üle 62-aasta vanused inimesed. 20-62-aastastele jäävad kõik hetkel kehtivad piletihinnad samaks.

Ainus soodustus rakendub Harjumaal 30-päeva piletile, mis hakkavad tsoonidest olenevalt maksma 13,50-55,50 eurot. Samuti rakendub soodustus e-piletitele, mis hakkavad maksma 80% sularaha eest ostetud pileti hinnast.

Kinnitatud piletite hinnad hakkavad kehtima 01.07.2018 ja kehtivad kuni 31.12.2018. Kui järgnevatel aastatel eraldatakse riigieelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid.

Nulleurone pilet

Nulleurone bussipilet hakkab 1. juulist kehtima avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel, kui lepingut haldav ühistranspordikeskus selleks soovi avaldab. Nulleurone bussipilet ei laiene kommertsalustel sõitvatele bussiliinidele, rongidele, parvlaevadele, lennukitele.

Nulleurose bussipiletiga saavad sõita kõik, kes on bussist või muudest müügipunktidest ostnud kuni kaks eurot maksva ühiskaardi ning enda sõidu valideerinud. Ühiskaart on ristkasutatav ehk kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud maakondades.

Maakondades, kus rakendub nulleurone bussipilet, hakkavad vastavad bussid alates 1. juulist kandma sellekohast silti. Bussi sisenedes tuleb enda sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui valideerimisaparaate bussis ei ole, siis väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti.

Lisainfo

Korralduslike küsimustega lisainfo saamiseks saab pöörduda Põhja Eesti Ühistranspordikeskuse poole, lisainfo SIIN!

Nulleurose piletiga bussiliinidega saab tutvuda SIIN, valides sobiva maakonna. Nulleurose bussipiletiga liinide juurde on alates 1. juulist kirjutatud "Tasuta".

Tutvu Maanteeameti peadirektori allkirjastatud käskkirjaga SIIN ja korduvalt kippuvate küsimustega SIIN.

Tutvu ühistranspordi tsoonikaardiga SIIN.

Tutvu bussiliinide graafikuga SIIN.

Tutvu sõidukaartide soetamise informatsiooniga SIIN.

Hinnad

Vanuses 20-62 30-päeva pileti lubatud kõrgeim hind tsoonipiire ületava sõidu korral

Pilet

Hind, eurodes käibemaksuga

Sõit ühe tsooni piires

13,50

Sõit kahe tsooni piires

24,00

Sõit kolme tsooni piires                                                                        

34,50

Sõit nelja tsooni piires

45,00

Sõit viie tsooni piires

55,50

 

Ühised 30-päeva pileti hinnad sõitmiseks bussiliikluse Tallinna linna- ja Harjumaa
maakonnaliinidel

Pilet

Hind, eurodes
käibemaksuga

30-päeva pilet sõiduks ühe (1) tsooni piires

32,80

30-päeva pilet sõiduks kahe (2) tsooni piires

44,00

30-päeva pilet sõiduks kolme (3) tsooni piires

55,20

30-päeva pilet sõiduks nelja (4) tsooni piires

66,40

30-päeva pilet sõiduks viie (5) tsooni piires

77,60

 

Piletihinnad ja arvestuse alused vastavalt tsoonidele

Pilet

Selgitus

Hind, eurodes
käibemaksuga

Üksikpilet ostetuna sularaha eest

Ühe tsooni baashind

0,90

Üksikpilet ostetuna sularaha eest

Tsoonipiiri ületamise hind

0,70

Üksikpilet ostetuna elektrooniliselt

80% sularaha eest ostetava pileti hinnast

 

30-päeva pilet Harju maakonnas, välja arvatud Tallinna linn, kuni viie (5) tsooni (kaasa arvatud) piires

15 kordne vastavate tsoonide või tsooni sularaha eest ostetava
üksikpileti hind

 

Kestvuspilet ostetuna bussist sularaha eest

   

Kestvuspilet sõiduks ühe (1) tsooni piires

kuni 1 tund

0,90

Kestvuspilet sõiduks kahe (2) tsooni piires

kuni 1,5 tundi

1,60

Kestvuspilet sõiduks kolme (3) tsooni piires

kuni 2 tundi

2,30

Kestvuspilet sõiduks nelja (4) tsooni piires

kuni 2,5 tundi

3,00

Kestvuspilet sõiduks viie (5) tsooni piires

kuni 2,5 tundi

3,70

Kestvuspilet sõiduks kuue (6) tsooni piires

kuni 3,0 tundi

4,40

Kestvuspilet sõiduks seitsme (7) tsooni piires

kuni 3,0 tundi

5,10

Kestvuspilet ostetuna elektrooniliselt

80% sularaha eest ostetava pileti hinnast

 

 

Alates 1. juulist on nulleurose piletiga busside esiukse juures vastav silt. Allikas: Maanteeamet