Koolimineku taotlus

  • "Sisene" ARNO e-keskkonda ID-kaardi või mobiil-ID-ga;
  • kontrolli kontaktandmeid avalehel paremal ülemisel äärel nupul "Minu andmed";
  • avalehel jaotises vali õppeaasta 2021/22;
  • välja "Minu lapsed" juures vali "Koolimineku taotlus";
  • täida ja esita taotlus.

 

Koolimineku taotlusel tuleb taotlejal määrata haridusasutuste eelistuste järjekord. Eelistuste järjekorda tuleb asetada kõik Harku valla koolid. See on vajalik taotluse registreerimiseks.

Kui lapsele on väljastatud nõustamiskomisjoni otsus õppe korraldamise kohta 1. klassis, siis saab selle lisada taotlusele juurde.

 

Dokumentide edastamine koolile

Kui koolikoht on lapsevanema poolt kinnitatud, siis järgmisena tuleb põhikooli vastuvõtu taotluse konkreetsesse kooli.

 

Taotlusega annate märku, et Teie laps asub sügisest õppima kinnitatud koolis ning sellega saate esitada ka koolile õppima asumise vormistamiseks vajalikud dokumendid:

  • Õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Koolivalmiduskaart;
  • Tervisekaart (Tervisekaarti on võimalik ka paluda perearstil elektroonselt edastada kooliarstile. Enne tervisekaardi väljavõtet palun uuri, kas on võimalik seda elektroonselt edastada. Kirjuta ka taotluse lisainfosse, kui tervisekaart on edastatud otse kooliarstile.)

 

Põhikooli vastuvõtu taotlus tuleks esitada hiljemalt 30. maiks, et kool teaks arvestada veel vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimise võimalust. Dokumente saad vajadusel lisada taotlusele ka hiljem, kuni 31. augustini.

 

Abi ja lisainfo üldharidusspetsialistilt Reelika Lõhmus (606 3805; Reelika.Lohmus@harku.ee)