Aadressitähised

Nõuded hoone aadressitähise (majanumbri) paigaldamiseks Harku vallas

 
Seoses mahukate aadressimuudatustega Harku valla ühistupiirkondades rõhutame, et hoonele või aiale paigaldatav aadressitähis peab olema täpne. Kuna kõik ühistupiirkondade uued teenimed on määratud liigisõnaga tee (näiteks Nurmenuku tee, Otitooma tee), siis ka hoone aadressitähises tuleb kasutada täpset teenime Nurmenuku tee 72, mitte Nurmenuku 72.
 
Iga tee algusesse, vajadusel ka tee lõppu ja iseloomulikele ristmikele paigaldab Harku Vallavalitsus teenimemärgid (näiteks NURMENUKU tee). Teenimemärgid (liiklusmärk 644 „Tee nimi") on standardi kohased – valgel põhjal must tekst, nimi on läbivate suurtähtedega ja liigisõna tee on väikeste tähtedega. Maaomanik paigaldab oma hoonele või aiale aadressitähise -- kas aadressinumbri või soovi korral teenime ja aadressinumbri. Teenimesilt ja numbrimärk paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, moodustades ühtse tähiste ploki, kusjuures numbrimärk järgneb teenimesildile (näiteks Nurmenuku tee 72). Aadressitähisel on teenime esitäht suur täht, ülejäänud väiketähed (näiteks Nurmenuku tee).
 
Reeglina tuleb eramu- või suvilapiirkondades aadressitähis (edaspidi „tähis") paigaldada hoonele, piirdele või näiteks postkastile, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt. Hoonele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul I ja II korruse vaheline tsoon, I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon. Piirdele kinnitatavate tähiste
paigalduskõrguseks on üldjuhul kuni 2 m ja madalamate piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende ülaääre alla. Tähiste nähtavus tagatakse tänavavalgustuse või liiklusvahendi sõidutulede abil või tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil.
 
Tähised valmistatakse üldjuhul 1,5 kuni 2 mm paksusest metall-lehest. Tähise materjal ja kinnituskruvid peavad olema korrosioonikindlad või kaetud korrosioonikaitsekihiga. Värvilahendusena võib kasutada piirkonnas seni väljakujunenud valdavat värvilahendust. Kui seda pole, siis nimekomisjoni soovitus (NB! see soovitus on otsustatud Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni 20. jaanuari 2011 istungil ja on kasutamiseks vaid juhul, kui seni piirkonnas värvitooni pole valitud ega uusi aadressitähiseid paigaldatud) on aadressi numbrimärgil kasutada valgel põhjal sinist värvi teksti. Kui aadressitähisel näidatakse nii teenime kui numbrit, siis teenimi kujutatakse sinisel taustal valge kirjaga. Tähise näidis on skeemil nr 3. Tähise üldkõrgus 180 mm, sellest tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus 75 mm, numbri kõrgus 90 mm. Tähise servades on raamjoon, mille värvus vastab teksti või numbriosa värvile; raamjoone väline piir märgi kõigist servadest on 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius 5 mm ning pöördenurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20mm. Nime ja numbri kirjatüübiks on Helvetica Bold, kusjuures väga pika nime puhul tuleb kasutada teksti tihendust. Tähise mõõdud ja tähisele kantud numbrite ning tähtede mõõdud on joonistel nr 1 ja 2.
Numbri tähtlisandiks on väiketäht (näiteks 72a), mis järgneb numbrile tühikuta, nagu ka kaldkriips ja teine number (näiteks 72/74).