Harku valla koolivõrgu analüüs

Analüüs

 

2023. a juunis Tallinna Ülikooli pool tehtud analüüs Õppimist ja õpetamist toetava õppekeskkonna kujundamine III kooliastmes

Analüüs

 

2023. a jaanuaris Cumulus Consulting OÜ poolt tehtud Harku valla lasteaia- ja koolikohtade vajaduse analüüs ja prognoos

Esitlus

Raport

 

2021. a juulis Cumulus Consulting OÜ poolt tehtud Harku valla lasteaia- ja koolikohtade vajaduse analüüs ja prognoos

Esitlus

Raport