Asendushooldusteenus

 

Olukorras, kus vanematel on raskusi kindlustada lapsele turvalist perekeskkonda ning vanemlikku hoolt, on riigi ülesandeks tagada lapsele sobiv asendushooldus väljaspool tema enda perekonda. Asendushoolduse vormideks on: lapsendamine, eestkoste ja asendushooldusteenus (hooldusperes, perekodus ja asenduskodus). 
 
Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
 
Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil – hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. Lapse teenusele suunamisel tuleb eelistada hooldusperet ning erandina lapse olulisi huve arvestades perekodu- või asenduskodu. Asendushooldusteenust vahetult osutav isik on hoolduspere vanem, perevanem ja kasvataja, kes peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses last vahetult kasvatavale isikule kehtestatud nõuetele. Kõigi asendushooldusteenuse osutamise viiside puhul peab lapse isiklike kulude katteks tegema kulutusi iga kuiselt keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas. Muud kulud lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse ja teenuseosutaja vahel.
 
Õigusaktid
 
Teenuste osas võtta ühendust oma elukohajärgse piirkonna lastekaitsespetsialistiga:

Evelin Raadik - tel. 5841 4341, e-post evelin.raadik@harku.ee

Tööpiirkond - Harku alevik, Laabi küla, Tiskre küla, Vahi küla.

Ivika Kelder - tel. 5912 4800, e-post ivika.kelder@harku.ee

Tööpiirkond - Ilmandu küla, Humala küla, Kütke küla, Naage küla, Rannamõisa küla, Suurupi küla, Sõrve küla, Vaila küla.

Liisa Rüütel - tel. 5853 9202, e-post liisa.ruutel@harku.ee

Tööpiirkond - Adra küla, Kumna küla, Liikva küla, Meriküla küla, Muraste küla, Tutermaa küla (+ KOV täpsusega).

Talvike Mändla - tel. 5918 2038, e-post talvike.mandla@harku.ee

Tööpiirkond - Harkujärve küla, Türisalu küla, Viti küla,  Vääna küla, Vääna- Jõesuu küla.

Natalja Grusdam tel. 5558 3442, e-post natalja.grusdam@harku.ee 

Tööpiirkond - Tabasalu alevik.