Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusspetsialisti (kasutusload) ametikohale

 

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:
 

 • kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine ja lubade andmine;
 • ehitisregistri pidamine.

 

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 

 • kõrgharidus (soovituslikult ehitus- või arhitektuurialane);
 • teadmised omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • ehitusprojekti lugemise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • töötahe, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks, pingetaluvus ja hea suhtlemisoskus;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Tuleb kasuks, kui Sul on ka:
 

 • töökogemus seotud valdkonnas ja avalikus sektoris;
 • oskus töötada ehitisregistriga.

 

Pakume Sulle:
 

 • võimalusi mitmekülgseks eneseteostuseks ja Harku valla arengule kaasa aitamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • 35 päeva puhkust;
 • soodsaid sportimisvõimalusi;
 • ühisüritusi;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

 

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 26. septembriks 2021 portaali CV-Online või aadressile personal@harku.ee.

 

Vajadusel annab lisainfot planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Taniel Vain telefonil 600 3861.