Eralasteaiad

Lapsevanemal on kohustus taotleda oma lapsele lasteaiakohta IGAL õppeaastal kuni koha saamiseni Harku vallas. Kui Harku vallal ei ole kohta pakkuda, siis on lapsevanemal õigus taotleda eralasteasutuse toetust.

 

ERALASTEAIA TOETUS (200 eurot)

Toetuse maksmine:

 • toetust makstakse eralasteaiale. Eralasteaia poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem;
 • ühe lapse eest makstakse sama ajaperioodi eest toetust ainult ühele eralasteasutusele.

Eralasteaed esitab arve lapsevanemale:

 • toiduraha kohta;
 • vanema kirjalikul nõusolekul suurendatud vanema poolt makstava kohatasu kohta.

Lapse asumisel eralasteasutuse teenusele, makstakse finantseerimislepingu olemasolul selle lapse eest toetust alates lapse teenusele asumise kuule järgnevast kalendrikuust. Kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesest tööpäevast, makstakse toetust teenusele asumise kuust alates.

Tingimused toetuse saamiseks:

 • eralasteaia toetust makstakse pooleteise- kuni seitsme aastasele lapsele;
 • eralasteaed peab omama koolitusluba ja eralasteaial on leping Harku Vallavalitsusega;
 • laps kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Toetust ei maksta lapse eest

 • kelle vanem pole esitanud taotlust koha saamiseks Harku valla munitsipaallasteasutusse;
 • kellele on pakutud kohta Harku valla munitsipaallasteasutuses ja lapsevanem on pakutud kohast loobunud.

 

Liitumine eralasteasutusega

 • lapsevanem avaldab eralasteasutusele soovi liitumiseks;
 • eralasteasutus teeb järelpäringu toetuse saamiseks;
 • kinnituse saamisel sõlmib eralasteasutus lepingu lapsevanemaga;
 • juhul kui varasemalt ei ole eralasteasutusel kehtivat lepingut Harku Vallavalitsusega ning kõik erinevad aspektid vastavad seaduses nõutavale, sõlmib Harku Vallavalitsus teenuse osutajaga lepingu.

 

Eralasteaiad, kellega Harku Vallavalitsusel on kehtiv leping perioodil 01.09.2020-31.08.2021

 

ERALASTEAIAD

AADRESS

Minilasteaed Lõvimeri

Tiskrevälja 5, Tallinn

Veskimöldre Lasteaed

Instituudi tee 151, Laagri

Eralasteaed Naba

Metsavahi tee 24a, Tallinn
Ilmapuu Waldorflasteaed Tuulemaa 12, Tallinn
Eralasteaed Aarete saar Räga 4, Tallinn

 

 

 

 

 

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas