Arendus- ja haldusosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Arendus- ja haldusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Ergo Eesmaa Juhataja 5883 8587 Ergo.Eesmaa@harku.ee kõrgharidus, keskkonnakorraldus (magister)
Eneli Siidoja Arendusspetsialist 5553 9466 Eneli.Siidoja@harku.ee kõrgharidus, tegevusterapeut

Henry Prits

Tehnovõrkude spetsialist 5628 6698 Henry.Prits@harku.ee kõrgharidus, hoonete ehitus

Helena Uuspõld

(osalise tööajaga E, N ja R) 

Veespetsialist 5553 8005

Helena.Uuspold@harku.ee

kõrgharidus, keskkonnakorraldus
Ruth Teder Haldusspetsialist 524 4256 Ruth.Teder@harku.ee  
Urmas Aunap Ehituse projektijuht 511 5839 Urmas.Aunap@harku.ee  
Raivo Altmets Teedespetsialist (uute teede projekteerimine ja ehitus) 5553 2860

Raivo.Altmets@harku.ee

kõrgharidus, teedeehitus
Gert Gregor Källo Teedespetsialist (teedehooldus) 59111865 GertGregor.Kallo@harku.ee

kõrgharidus,

liiklusohutus

Sirje Metsmaker   

(jäätmeveoga seonduvad küsimused)

Heakorraspetsialist 5553 0403 Sirje.Metsmaker@harku.ee kõrgharidus, metsamajandus (magister)
Brigita Perm Keskkonnaspetsialist 5880 1238 Brigita.Perm@harku.ee kõrgharidus, keskkonnakorraldus (magister)
Timo Liiv Järelevalvespetsialist 5551 1840 Timo.Liiv@harku.ee kutsekeskharidus, metsamajandus