Arendus- ja haldusosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Arendus- ja haldusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ergo Eesmaa Juhataja 600 3851 Ergo.Eesmaa@harku.ee
Eneli Siidoja Arendusspetsialist 600 3850 Eneli.Siidoja@harku.ee

Ametikoht täitmata 

(projekteerimistingimuste ja isiklike kasutusõiguste taotluste puhul asendab keskkonnaspetsialist Brigita Perm, muudes küsimustes osakonna juhataja Ergo Eesmaa)

Tehnovõrkude spetsialist 600 3859  
Ametikoht täitmata (asendab keskkonnaspetsialist Brigita Perm) Veespetsialist 606 3801  
Ruth Teder Haldusspetsialist 606 3834 Ruth.Teder@harku.ee
Urmas Aunap Ehituse projektijuht 606 1300 Urmas.Aunap@harku.ee
Raivo Altmets Teedespetsialist (uute teede projekteerimine ja ehitus) 606 8827

Raivo.Altmets@harku.ee

Meelis Toome Teedespetsialist (teedehooldus) 635 5803 Meelis.Toome@harku.ee
Sirje Metsmaker Heakorraspetsialist 600 3866 Sirje.Metsmaker@harku.ee
Brigita Perm Keskkonnaspetsialist 606 8823 Brigita.Perm@harku.ee
Timo Liiv Järelevalvespetsialist 600 3846 Timo.Liiv@harku.ee