Kandipõhised arengukavad

Kandi- või külapõhine arengukava on kogukonna kokkulepe piirkonna peamistest arengusuundadest ja -eesmärkidest. „Harku valla kandi- ja külapõhiste arengukavade koostamise soovitused"  on juhend lähtumiseks uute arengukavade koostamisel ning olemasolevate täiendamisel. Dokument ei reguleeri kodanikuühenduste õigusi või kohustusi arengu kavandamisel. Pigem on tegu metoodiliste soovitustega, et ühtlustada Harku vallas arengu kavandamise dokumente. Ühtne ülesehitus arendusdokumentide vormistamisel hõlbustab küla- ja kandi arengukavade kasutamist valla arengu kavandamisel ning arengukavade perioodiline täiendamine loob aluse järjepidevale ja plaanipärasele arengule.
 

 

Harku valla kandi- ja külapõhiste arengukavade koostamise soovitused

 


Olemasolevad küla- ja kandiarengukavad:

 

Vääna-Jõesuu kandi arengukava 2020-2025

 


Varasemad küla- ja kandi arengukavad:

 

Muraste küla arengukava 2010-2018

Suurupi küla arengukava 2010-2018

Tabasalu-Rannamõisa arengukava 2006-2016

Tutermaa kandi arengukava 2010-2015

Vääna kandi külade arengukava 2009-2014

Adra küla arengukava 2013-2018

  •