Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt kehtestatud korrale. Maamaksu toetust saab taotleda maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.

Taotle maamaksu toetust kuni 5. detsembrini

Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt kehtestatud korrale. Maamaksu toetust saab taotleda maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala ...

Muraste külas Kaarla tee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala ...

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala...

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala...

25.06.2021–25.07.2021 k.a . toimus Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu detailplaneeringu ...

Harku vallas Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus

25.06.2021–25.07.2021 k.a . toimus Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu detailplaneeringu ...

29.07.–12.08.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 ...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja L7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

29.07.–12.08.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 ...

04.11.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

Merikülas Romantiku tee 3 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu ZOOMis

04.11.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

Harku Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid välja rahvusvahelise ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus valla keskväljaku ja...

Harku vald kuulutas välja keskväljaku ja uue vallamaja arhitektuurikonkursi

Harku Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid välja rahvusvahelise ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus valla keskväljaku ja...

Harku Vallavalitsuse 19.10.2021 korraldusega nr 685 kehtestati Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Muraste külas Kase tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.10.2021 korraldusega nr 685 kehtestati Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 77 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 78...

Rannamõisa külas Kapteni tee 6 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 77 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 78...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 68 võeti vastu Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala...

Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 68 võeti vastu Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 69 võeti vastu Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood...

Muraste külas Kaarla tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 69 võeti vastu Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 70 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk...

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 70 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 66 algatati Türisalu spordipargi detailplaneeringu koostamine.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused...

Türisalu spordipargi detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 66 algatati Türisalu spordipargi detailplaneeringu koostamine.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 67 algatati detailplaneeringu koostamine Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Merikülas Romantiku tee 3 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 67 algatati detailplaneeringu koostamine Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 75 lõpetati Liikva külas Uue-Pärna (endine lähiaadress Pärna 5, katastritunnus 19801:011:0381) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ...

Liikva külas Uue-Pärna (endine lähiaadress Pärna 5) detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 75 lõpetati Liikva külas Uue-Pärna (endine lähiaadress Pärna 5, katastritunnus 19801:011:0381) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 72 lõpetati Kütke külas Porga (katastritunnus 19801:012:0019) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Kütke külas Porga detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 72 lõpetati Kütke külas Porga (katastritunnus 19801:012:0019) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 73  lõpetati Kütke külas Rebase (katastritunnus 19801:012:0091) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Kütke külas Rebase detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 73  lõpetati Kütke külas Rebase (katastritunnus 19801:012:0091) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 74  lõpetati Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Kütke külas Uue-Mõhku detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 74  lõpetati Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks 25. juuni 2009 otsusega nr 65 kehtestatud Laabi külas Tamme VI maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandati üks...

Laabi külas Tamme VI maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks 25. juuni 2009 otsusega nr 65 kehtestatud Laabi külas Tamme VI maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandati üks...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 71 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Humala külas Mäesauna (katastritunnus 19801:012:0195) maaüksusel ja lähialal .   ...

Humala külas Mäesauna detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 71 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Humala külas Mäesauna (katastritunnus 19801:012:0195) maaüksusel ja lähialal .   ...