Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamiseks Türisalu külas Veesilma tee 4 maaüksusel ja lähialal. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda...

Detailplaneeringute algatamise taotlus

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamiseks Türisalu külas Veesilma tee 4 maaüksusel ja lähialal. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda...

07.04.2023-21.04.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses  Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 avaliku väljapaneku tulemus

07.04.2023-21.04.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses  Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15...

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Naage külas Ojasuu tee 4  maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Vahi külas Jõe maaüksuse ja lähiala...

Detailplaneeringute algatamise taotlused

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Naage külas Ojasuu tee 4  maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Vahi külas Jõe maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega nr 233 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Detailplaneeringu kehtestamine Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6

Harku Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega nr 233 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Harku Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 227 kehtestati Ilmandu külas Kadaka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUMI GRUPP OÜ...

Detailplaneeringu kehtestamine Ilmandu külas Kadaka tee 26 maaüksusel ja lähialal

Harku Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 227 kehtestati Ilmandu külas Kadaka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUMI GRUPP OÜ...

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel ja lähialal. ...

Detailplaneeringu algatamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre maaüksusel ja lähialal

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel ja lähialal. ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabasalu alevikus Kalda tn 22

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Kumna külas Mõnumetsa tee 1a  (katastritunnus...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kumna külas Mõnumetsa tee 1a

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Kumna külas Mõnumetsa tee 1a  (katastritunnus...

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Vääna-Jõesuu külas Tropsi tee maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Liikva külas Leinakase tee 8 maaüksuse ja...

Detailplaneeringu algatamise taotlused

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Vääna-Jõesuu külas Tropsi tee maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Liikva külas Leinakase tee 8 maaüksuse ja...

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69  maaüksuste ja lähialala detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 16.03.2023 kell 16.00 Harku...

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69  maaüksuste ja lähialala detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 16.03.2023 kell 16.00 Harku...

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Petsaku tee 20 (katastritunnus 19801:011:0651) ja Petsaku põik 2 (katastritunnus 19801:011:0648)...

Vääna külas Petsaku tee 20 ja Petsaku põik 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Petsaku tee 20 (katastritunnus 19801:011:0651) ja Petsaku põik 2 (katastritunnus 19801:011:0648)...

03.02.2023-17.02.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6  ...

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemus

03.02.2023-17.02.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6  ...

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuste ning lähiala...

Avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 12 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rgkood...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 12 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rgkood...

Harku Vallavalitusele on esitatud taotlus Suurupi külas Päikesevälja, Lillevälja ja Rohevälja maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiskeks. Esitatud taotluse ja nende...

Suurupi külas Päikesevälja, Lillevälja ja Rohevälja detailplaneeringu koostamise algatamise taotlus

Harku Vallavalitusele on esitatud taotlus Suurupi külas Päikesevälja, Lillevälja ja Rohevälja maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiskeks. Esitatud taotluse ja nende...

Harku Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus 19801:011:1085) maaüksuste ning lähiala...

Vääna-Jõesuu külas Lauri ja Väike-Lauri maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus 19801:011:1085) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 4 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Liikva külas Loometsa (katastritunnus 19801:001:0220) maaüksusel ning lähialal. Otsusega on...

Detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 4 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Liikva külas Loometsa (katastritunnus 19801:001:0220) maaüksusel ning lähialal. Otsusega on...

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 3 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu   alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksusel ja lähialal. ...

Tabasalu alevikus Tammede allee 39 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 3 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu   alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksusel ja lähialal. ...

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457) ja Naage tee 69 (katastritunnus 19801:011:0458)...

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457) ja Naage tee 69 (katastritunnus 19801:011:0458)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Ellerheina tn 27 (katastritunnus 19801:002:1852)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tiskre külas Ellerheina tn 27

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Ellerheina tn 27 (katastritunnus 19801:002:1852)...