Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Harku vallas Suurupi külas Kasemetsa tee 7 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Harku vallas Suurupi külas Kasemetsa tee 7 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Paju tn 1  (katastritunnusega 19801:001:1938)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Paju tn 1  (katastritunnusega 19801:001:1938)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Lille tee 20 (katastritunnus 19801:002:1889)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tiskre külas Lille tee 20

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Lille tee 20 (katastritunnus 19801:002:1889)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Lille tee 18 (katastritunnus 19801:002:1888)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tiskre külas Lille tee 18

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Lille tee 18 (katastritunnus 19801:002:1888)...

  Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks   Tiskre külas, Alasniidu elurajooni, lasteaia...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

  Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks   Tiskre külas, Alasniidu elurajooni, lasteaia...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Eeriku tee ruumikuju vastavalt Harku Vallavolikogu 27. septembri 2022 otsusega nr 81 kehtestatud Muraste külas Hansulaane maaüksuse lähiala...

Harku Vallavalitsuse 19. juuni 2007. aasta määruse nr 15 “Kohanime määramine” muutmine

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Eeriku tee ruumikuju vastavalt Harku Vallavolikogu 27. septembri 2022 otsusega nr 81 kehtestatud Muraste külas Hansulaane maaüksuse lähiala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabasalu alevikus Kalda tn 22

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Kumna külas Mõnumetsa tee 1a (katastritunnus 19801:012:0401)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kumna külas Mõnumetsa tee 1a

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Kumna külas Mõnumetsa tee 1a (katastritunnus 19801:012:0401)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Sarapuu tn 86 (katastritunnus 19801:001:3097)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Sarapuu tn 86 (katastritunnus 19801:001:3097)...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta 14. juuni 2011 määrus nr 21 „Teenimede määramine Harku alevikus", mille kohaselt pikendatakse Pikk tänav ruumikuju vastavalt Harku alevikus Pikk tn...

Ruumikuju muutmine Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta 14. juuni 2011 määrus nr 21 „Teenimede määramine Harku alevikus", mille kohaselt pikendatakse Pikk tänav ruumikuju vastavalt Harku alevikus Pikk tn...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest: Määrata Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Päikese tänav. Määrata...

Kohanime määramise eelnõu Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest: Määrata Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Päikese tänav. Määrata...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabasalu alevikus Kalda tn 22

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku vallas Merikülas Tilgu tee kõrvalmaantee 11414 Tilgu tee äärde rajatavale ühistranspordipeatuste nimeks Kõue. Ühissõidukipeatustele...

Ühistranspordipeatuste nime määramine

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku vallas Merikülas Tilgu tee kõrvalmaantee 11414 Tilgu tee äärde rajatavale ühistranspordipeatuste nimeks Kõue. Ühissõidukipeatustele...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Ellerheina tn 27 (katastritunnus 19801:002:1852)...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tiskre külas Ellerheina tn 27

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Ellerheina tn 27 (katastritunnus 19801:002:1852)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Kirikjaani tee 20   (katastritunnus...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Kirikjaani tee 20   (katastritunnus...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku vallas Tiskre külas Eestkünka I, III ja V detailplaneeringu ning Apametsa VIII kvartali detailplaneeringu alal detailplaneeringuga...

Kohanime määramise eelnõu Tiskre külas

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku vallas Tiskre külas Eestkünka I, III ja V detailplaneeringu ning Apametsa VIII kvartali detailplaneeringu alal detailplaneeringuga...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringuga (I etapp) tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hariduse tee. Teenime määramise eelnõu ja...

Teenime määramise eelnõu Tiskre külas

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringuga (I etapp) tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hariduse tee. Teenime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringuga tekkivatele liikluspindadele kohanimeks  Nõmmiku tee, Kvartsi tee,Tõnise...

Kohanime määramise eelnõu (Tiskre küla)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringuga tekkivatele liikluspindadele kohanimeks  Nõmmiku tee, Kvartsi tee,Tõnise...

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõige 1 punktist 5 peab ühissõidukipeatusele olema määratud kohanimi. Kumna tee ääres asub olemasolev bussipeatus, millele ei ole määratud kohanime, seega tuleb...

Kumna külas ühissõidukipeatusele kohanime määramine (Metsaküla)

Tulenevalt kohanimeseaduse § 4 lõige 1 punktist 5 peab ühissõidukipeatusele olema määratud kohanimi. Kumna tee ääres asub olemasolev bussipeatus, millele ei ole määratud kohanime, seega tuleb...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Tabasalu alevikus kõrvalmaantee 11390 Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna äärde...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Tabasalu alevikus kõrvalmaantee 11390 Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna äärde...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Ilmandu, Liikva ja Sõrve külas 11412 Liikva – Rannamõisa maantee jalgratta- ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Ilmandu, Liikva, Sõrve külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Ilmandu, Liikva ja Sõrve külas 11412 Liikva – Rannamõisa maantee jalgratta- ja...

Harku Vallavalitsuse korraldusega muudetakse olemasolevat bussipeatuse kohanime Kumna mõis, uueks nimeks saab Kumnamõisa, sama korraldusega lisatakse ka bussipeatuse kohanimi teisele poole teed...

Ühissõidukipeatusele kohanime määramise eelnõu

Harku Vallavalitsuse korraldusega muudetakse olemasolevat bussipeatuse kohanime Kumna mõis, uueks nimeks saab Kumnamõisa, sama korraldusega lisatakse ka bussipeatuse kohanimi teisele poole teed...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Kopli tee 4 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Kopli tee 4 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  korterelamute püstitamiseks Harkujärve külas Roo tee 2, Roo tee...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  korterelamute püstitamiseks Harkujärve külas Roo tee 2, Roo tee...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Meriküla külas Tilgu tee 31 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Merikülas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Meriküla külas Tilgu tee 31 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Kaasiku tn 45, Kaasiku tn 47 ja Kaasiku tn 49...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Kaasiku tn 45, Kaasiku tn 47 ja Kaasiku tn 49...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Erna põik 11 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Erna põik 11 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Tutermaa külas Väikevälja maaüksusel salvestusjaama...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tutermaa külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Tutermaa külas Väikevälja maaüksusel salvestusjaama...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Harku alevikus Uus tn 12 maaüksusel salvestusjaama ehitusprojekti koostamiseks....

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Harku alevikus Uus tn 12 maaüksusel salvestusjaama ehitusprojekti koostamiseks....

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Muraste külas Pangapealse tn 26 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  Harku vallas Muraste külas Pangapealse tn 26 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Merikotka tn 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Merikotka tn 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Lootaguse tee 4 maaüksusele abihoonete püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Lootaguse tee 4 maaüksusele abihoonete püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele  Harku vallas  Muraste külas Pangapealse tn 31 maaüksusel...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele  Harku vallas  Muraste külas Pangapealse tn 31 maaüksusel...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele  Harku vallas Kumna külas Metsaküla tee 5 maaüksusel...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kumna külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele  Harku vallas Kumna külas Metsaküla tee 5 maaüksusel...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Liikva külas Jõe tee 14 maaüksusel päikeseelektrijaama...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Liikva külas Jõe tee 14 maaüksusel päikeseelektrijaama...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Luige tee 38 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Luige tee 38 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Pällo tee 4 üksikelamu ja abihoonete...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Pällo tee 4 üksikelamu ja abihoonete...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Jõekääru tee 6 üksikelamu ja abihoonete...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Jõekääru tee 6 üksikelamu ja abihoonete...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 17. aprilli 2007. aasta määruses nr 7 "Teenimede määramine" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa käesoleva...

Kohanime määramise eelnõu (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 17. aprilli 2007. aasta määruses nr 7 "Teenimede määramine" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa käesoleva...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Kütke külas Peetri maaüksusel päikeseelektrijaama...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kütke külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Kütke külas Peetri maaüksusel päikeseelektrijaama...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Tutermaa külas Aaviku tee 1 maaüksusel päikeseelektrijaama...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tutermaa külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Tutermaa külas Aaviku tee 1 maaüksusel päikeseelektrijaama...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Kütke külas Tominga-Mõhku maaüksusel päikeseelektrijaama...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kütke külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Kütke külas Tominga-Mõhku maaüksusel päikeseelektrijaama...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Rannamõisa külas Saueaugu 10 maaüksuse detailplaneering vee- ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Rannamõisa külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Rannamõisa külas Saueaugu 10 maaüksuse detailplaneering vee- ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rannahoone tee 9 kinnistu sihtotstarvete...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rannahoone tee 9 kinnistu sihtotstarvete...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 11 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 11 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  korterelamute püstitamiseks Harku alevikus Betooni tn 3,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  korterelamute püstitamiseks Harku alevikus Betooni tn 3,...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Pangapealse tn 1a abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Pangapealse tn 1a abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kase tn 10 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kase tn 10 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatas avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Punga tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse tulemus ja avalik istung (Tabasalu alevikus Punga tee 12)

Harku Vallavalitsus teatas avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Punga tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Kütke külas Rebase maaüksusel päikeseelektrijaama...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kütke külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks  ajutisele ehitisele Harku vallas Kütke külas Rebase maaüksusel päikeseelektrijaama...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19b ehitise püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19b ehitise püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Marana tee 4 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Adra külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Marana tee 4 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Kabelisauna tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Kabelisauna tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 "Teenimede määramine Tiskre külas" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa...

Kohanime määramise eelnõu muutmine (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 "Teenimede määramine Tiskre külas" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Kütke külas Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Tamme tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle...

Kohanime määramise eelnõu (Kütke külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Kütke külas Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Tamme tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Punga tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Punga tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Võra tn 9 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Võra tn 9 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Hiidi tn 7 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Hiidi tn 7 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määrust nr 34 "Kohanime määramine" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa käesoleva määruse...

Kohanime määramise eelnõu muutmine (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määrust nr 34 "Kohanime määramine" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa käesoleva määruse...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Kohanime määramise eelnõu (Naage külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 20 ridaelamute püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 20 ridaelamute püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa Va kvartali detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Apametsa tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Kohanime määramise eelnõu (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa Va kvartali detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Apametsa tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Harku tee 45 spordihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Harku tee 45 spordihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Välja tee 17 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Välja tee 17 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Luige tee 29 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Luige tee 29 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rehe tee 10 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rehe tee 10 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneering vee- ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Laabi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneering vee- ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Laabi külas Sütemetsa tee 45, Sütemetsa tee 49, Onni ja Vihuri maaüksusele kardiraja laienduse...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Laabi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Laabi külas Sütemetsa tee 45, Sütemetsa tee 49, Onni ja Vihuri maaüksusele kardiraja laienduse...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Kaasiku II maaüksuse detailplaneeringuala vee- ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Adra külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Kaasiku II maaüksuse detailplaneeringuala vee- ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sütemetsa põik 3 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sütemetsa põik 3 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Pohla tee 19 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Pohla tee 19 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Mürsiku tn 3 planeeringuala hoonestuslaadi...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Mürsiku tn 3 planeeringuala hoonestuslaadi...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale...

Kohanime määramise eelnõu (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Kohanime määramise eelnõu (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Välja tee 18 piirdeaia püstitamiseks veekaitsevööndi...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Välja tee 18 piirdeaia püstitamiseks veekaitsevööndi...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Möldre tee 8 korterelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Möldre tee 8 korterelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna külas Petsaku tee 12 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna külas Petsaku tee 12 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Viti külas Roksoni kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Roksoni tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Kohanime määramise eelnõu (Viti külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Viti külas Roksoni kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Roksoni tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kolmikkaare tn 20 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kolmikkaare tn 20 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Nõmme tee 12 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Nõmme tee 12 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Alasniidu põik 9a kinnistul ajutise ehitise...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Alasniidu põik 9a kinnistul ajutise ehitise...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Pärtli tee 24 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Pärtli tee 24 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Harkujärve külas Paju tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Harkujärve külas Paju tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Peetri tänav ja...

Kohanime määramise eelnõu (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Peetri tänav ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Tüve tn 2 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Tüve tn 2 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Kallaste tänava ruumikuju vastavalt Harku Vallavalitsuse 1. septembri 2020 korraldusega nr 512 kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi...

Teenime määramise eelnõu (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Kallaste tänava ruumikuju vastavalt Harku Vallavalitsuse 1. septembri 2020 korraldusega nr 512 kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Suurupi külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 33 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale...

Kohanime määramise eelnõu (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Suurupi külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 33 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vahi külas Vahi tee 35 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vahi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vahi külas Vahi tee 35 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kallaste tn 1 Tabasalu...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kallaste tn 1 Tabasalu...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  üksikelamute püstitamiseks Muraste külas Huntaugu tee 1, 3, 5,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  üksikelamute püstitamiseks Muraste külas Huntaugu tee 1, 3, 5,...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 28 üksikelamu laiendamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 28 üksikelamu laiendamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Loo 2 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Loo 2 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 3 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 3 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 1 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 1 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Kohanime määramise eelnõu (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Sõrve külas Vastlasauna tee 15/1 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Sõrve külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Sõrve külas Vastlasauna tee 15/1 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Ladva tn 2 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Ladva tn 2 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Hindreku tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Hindreku tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...