Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Marana tee 4 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Adra külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Marana tee 4 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Kabelisauna tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Kabelisauna tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 "Teenimede määramine Tiskre külas" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa...

Kohanime määramise eelnõu muutmine (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 "Teenimede määramine Tiskre külas" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Kütke külas Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Tamme tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle...

Kohanime määramise eelnõu (Kütke külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Kütke külas Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Tamme tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Punga tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Punga tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Võra tn 9 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Võra tn 9 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Hiidi tn 7 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Hiidi tn 7 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määrust nr 34 "Kohanime määramine" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa käesoleva määruse...

Kohanime määramise eelnõu muutmine (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Harku Vallavalitsuse 27. novembri 2007. aasta määrust nr 34 "Kohanime määramine" (edaspidi määrus), kus asendatakse määruse lisa käesoleva määruse...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Kohanime määramise eelnõu (Naage külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 20 ridaelamute püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 20 ridaelamute püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa Va kvartali detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Apametsa tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Kohanime määramise eelnõu (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa Va kvartali detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Apametsa tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Harku tee 45 spordihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Harku tee 45 spordihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Välja tee 17 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Välja tee 17 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Luige tee 29 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Luige tee 29 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rehe tee 10 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rehe tee 10 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneering vee- ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Laabi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneering vee- ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Laabi külas Sütemetsa tee 45, Sütemetsa tee 49, Onni ja Vihuri maaüksusele kardiraja laienduse...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Laabi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Laabi külas Sütemetsa tee 45, Sütemetsa tee 49, Onni ja Vihuri maaüksusele kardiraja laienduse...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Kaasiku II maaüksuse detailplaneeringuala vee- ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Adra külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Adra külas Kaasiku II maaüksuse detailplaneeringuala vee- ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sütemetsa põik 3 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sütemetsa põik 3 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Pohla tee 19 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Pohla tee 19 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Mürsiku tn 3 planeeringuala hoonestuslaadi...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Mürsiku tn 3 planeeringuala hoonestuslaadi...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale...

Kohanime määramise eelnõu (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Kohanime määramise eelnõu (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Välja tee 18 piirdeaia püstitamiseks veekaitsevööndi...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Välja tee 18 piirdeaia püstitamiseks veekaitsevööndi...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Möldre tee 8 korterelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Möldre tee 8 korterelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna külas Petsaku tee 12 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna külas Petsaku tee 12 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Viti külas Roksoni kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Roksoni tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Kohanime määramise eelnõu (Viti külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Viti külas Roksoni kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Roksoni tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kolmikkaare tn 20 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kolmikkaare tn 20 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Nõmme tee 12 üksikelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Nõmme tee 12 üksikelamu laiendamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Alasniidu põik 9a kinnistul ajutise ehitise...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Alasniidu põik 9a kinnistul ajutise ehitise...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Pärtli tee 24 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Pärtli tee 24 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Harkujärve külas Paju tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Harkujärve külas Paju tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Peetri tänav ja...

Kohanime määramise eelnõu (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Peetri tänav ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Tüve tn 2 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Tüve tn 2 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Kallaste tänava ruumikuju vastavalt Harku Vallavalitsuse 1. septembri 2020 korraldusega nr 512 kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi...

Teenime määramise eelnõu (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Kallaste tänava ruumikuju vastavalt Harku Vallavalitsuse 1. septembri 2020 korraldusega nr 512 kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Suurupi külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 33 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale...

Kohanime määramise eelnõu (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Suurupi külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 33 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vahi külas Vahi tee 35 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vahi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vahi külas Vahi tee 35 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kallaste tn 1 Tabasalu...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kallaste tn 1 Tabasalu...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  üksikelamute püstitamiseks Muraste külas Huntaugu tee 1, 3, 5,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  üksikelamute püstitamiseks Muraste külas Huntaugu tee 1, 3, 5,...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 28 üksikelamu laiendamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 28 üksikelamu laiendamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Loo 2 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Loo 2 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 3 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 3 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 1 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Kopliotsa tee 1 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Kohanime määramise eelnõu (Harku alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Sõrve külas Vastlasauna tee 15/1 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Sõrve külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Sõrve külas Vastlasauna tee 15/1 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Ladva tn 2 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Ladva tn 2 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Hindreku tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Hindreku tee 1 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Merikülas Ringtee 18//Merikalda üksikelamu laiendamiseks ja...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Merikülas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Merikülas Ringtee 18//Merikalda üksikelamu laiendamiseks ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Metsaveere maaüksusele põllumajandushoone...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Metsaveere maaüksusele põllumajandushoone...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Künka tee 4//Taverni tee 1 planeeringuala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Künka tee 4//Taverni tee 1 planeeringuala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sinilille tee 30 üksikelamu ja abihoone...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sinilille tee 30 üksikelamu ja abihoone...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Uuspere tee 6 planeeringuala hoonestuslaadi...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Uuspere tee 6 planeeringuala hoonestuslaadi...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Apametsa Va ja Vb kvartalite detailplaneeringuala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Apametsa Va ja Vb kvartalite detailplaneeringuala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Karu tn 2 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Muraste külas Karu tn 2 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rootsi tee 11 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rootsi tee 11 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Muraste külas Käokinga maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Käokinga tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Kohanime määramise eelnõu (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Muraste külas Käokinga maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Käokinga tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Uuspere tee 4 planeeringuala hoonestuslaadi...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Uuspere tee 4 planeeringuala hoonestuslaadi...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Paisupi tee 34 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Paisupi tee 34 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vahi külas Vahi tee 4 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vahi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vahi külas Vahi tee 4 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Laabi külas Õispuu tee 4 äri- ja laohoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Laabi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Laabi külas Õispuu tee 4 äri- ja laohoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsuse korraldusega määratakse Harku vallas Merikülas kõrvalmaantee 11414 Tilgu tee äärde kavandatavale ühissõidukipeatusele kohanimi Meriküla (vastavalt lisa 1). Peatus rajatakse...

Ühissõidukipeatusele kohanime määramise eelnõu

Harku Vallavalitsuse korraldusega määratakse Harku vallas Merikülas kõrvalmaantee 11414 Tilgu tee äärde kavandatavale ühissõidukipeatusele kohanimi Meriküla (vastavalt lisa 1). Peatus rajatakse...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 26, 28 ja 30 ridaelamute püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 26, 28 ja 30 ridaelamute püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Soontevahe tee 11 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Suurupi külas Soontevahe tee 11 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Ranna tee 6 kinnistule kasutusotstarbe...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Ranna tee 6 kinnistule kasutusotstarbe...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Ilmandu külas Kadaka tee 8 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Ilmandu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Ilmandu külas Kadaka tee 8 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Oja tee 14 kahe korteriga elamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Oja tee 14 kahe korteriga elamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Metsaääre kinnistule üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Metsaääre kinnistule üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 6 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Jõe tee 6 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsuse korraldusega määratakse olemasolevatele bussipeatustele kohanimed, sama korraldusega muudetakse ka 19 bussipeatuse kohanime (asendiplaanidele on märgitud nii hetkel...

Ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu

Harku Vallavalitsuse korraldusega määratakse olemasolevatele bussipeatustele kohanimed, sama korraldusega muudetakse ka 19 bussipeatuse kohanime (asendiplaanidele on märgitud nii hetkel...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Liikva külas Otsa põik 9 ja Otsa põik 10 maaüksuste detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Miti tee . Kohanime määramise...

Kohanime määramise eelnõu (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Liikva külas Otsa põik 9 ja Otsa põik 10 maaüksuste detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks  Miti tee . Kohanime määramise...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vahi külas Vahi tee 14 auto varjualuse püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vahi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vahi külas Vahi tee 14 auto varjualuse püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vaila külas Kopra kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vaila külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vaila külas Kopra kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rootsi tee 17 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Rootsi tee 17 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Puraviku tee 10 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Puraviku tee 10 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Harku tee 45 kinnistu sihtotstarvete...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Harku tee 45 kinnistu sihtotstarvete...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sinilille tee 9 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Sinilille tee 9 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Muraste külas Ülejõe maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Huntaugu tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle...

Kohanime määramise eelnõu (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Muraste külas Ülejõe maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Huntaugu tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Kurma tn 9 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Liikva külas Kurma tn 9 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Lontsiku tee 11 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Lontsiku tee 11 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala...

Kohanime määramise eelnõu (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Alasniidu tee 32 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Alasniidu tee 32 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Terra põik 2 abihoone püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Terra põik 2 abihoone püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Rannamõisa külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Merinõela tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Rannamõisa külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Rannamõisa külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Merinõela tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna külas Hirve tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna külas Hirve tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15,...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Kiviaia tn 2a auto varjualuse püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Kiviaia tn 2a auto varjualuse püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Rannamõisa külas Merihobu tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Rannamõisa külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Rannamõisa külas Merihobu tee 12 üksikelamu püstitamiseks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Käo tee 4 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Käo tee 4 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Harkujärve külas) Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Tabasalu alevikus väikekoht: Lucca park. ...

Väikekoha määramise eelnõu avalikustamine (Tabasalu alevikus)

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Harkujärve külas) Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Tabasalu alevikus väikekoht: Lucca park. ...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Järvemänniku tee . Kohanime määramise...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Järvemänniku tee . Kohanime määramise...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Loovälja tee. Kohanime määramise eelnõu ja...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Muraste külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Loovälja tee. Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Jõekääru tee 2 ja Jõekääru tee 4 üksikelamu...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Jõekääru tee 2 ja Jõekääru tee 4 üksikelamu...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi Pärtli tee 50 üksikelamu laiendamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Suurupi külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi Pärtli tee 50 üksikelamu laiendamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tabasalu alevikus Harku Vallavalitsuse 6. september 2011. aasta määrusega nr 29 „Tänavanimede määramine Tabasalu alevikus" määratud...

LIIKLUSPINNA RUUMIKUJU MUUTMISE EELNÕU AVALIKUSTAMINE (TABASALU ALEVIK)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tabasalu alevikus Harku Vallavalitsuse 6. september 2011. aasta määrusega nr 29 „Tänavanimede määramine Tabasalu alevikus" määratud...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Tüve tn 4 abihoone püstitamiseks ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Muratse külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Tüve tn 4 abihoone püstitamiseks ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Otsa põik 5 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Otsa põik 5 abihoone püstitamiseks hoonestusala...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tiskre külas Harku Vallavalitsuse 10. augusti 2015. aasta määrusega nr 8 „Teenime määramine Tiskre külas" määratud liikluspinna Sinilille tee...

Liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu avalikustamine (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tiskre külas Harku Vallavalitsuse 10. augusti 2015. aasta määrusega nr 8 „Teenime määramine Tiskre külas" määratud liikluspinna Sinilille tee...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tabasalu alevikus Harku Vallavalitsuse 6. september 2011. aasta määrusega nr 29 „Tänavanimede määramine Tabasalu alevikus" määratud liikluspinna...

LIIKLUSPINNA RUUMIKUJU MUUTMISE EELNÕU AVALIKUSTAMINE (TABASALU ALEVIK)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tabasalu alevikus Harku Vallavalitsuse 6. september 2011. aasta määrusega nr 29 „Tänavanimede määramine Tabasalu alevikus" määratud liikluspinna...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone...

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et AS-i HKScan Estonia (äriregistrikood 10156832) (käitise nimetus: Tabasalu lihatööstus; käitise tegevuskoha aadress: Harku vald,...

Keskkonnakompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et AS-i HKScan Estonia (äriregistrikood 10156832) (käitise nimetus: Tabasalu lihatööstus; käitise tegevuskoha aadress: Harku vald,...