Harku Vallavolikogu algatas 29.06.2017 otsusega nr 35 Harku vallas Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade lahkmejoonte muutmise ning uue asustusüksuse, Meriküla, moodustamise. Volikogu otsuse...

Vallavolikogus algatati uue asustusüksuse – Meriküla – moodustamine; ettepanekud, arvamused ja protestid oodatud kuni 1.08.2017

Harku Vallavolikogu algatas 29.06.2017 otsusega nr 35 Harku vallas Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade lahkmejoonte muutmise ning uue asustusüksuse, Meriküla, moodustamise. Volikogu otsuse...

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et AS-i HKScan Estonia (äriregistrikood 10156832) (käitise nimetus: Tabasalu lihatööstus; käitise tegevuskoha aadress: Harku vald,...

Keskkonnakompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et AS-i HKScan Estonia (äriregistrikood 10156832) (käitise nimetus: Tabasalu lihatööstus; käitise tegevuskoha aadress: Harku vald,...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi külas Soontevahe tee 13 maaüksusele varjualuse...

Suurupi külas Soontevahe tee 13 maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi külas Soontevahe tee 13 maaüksusele varjualuse...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Sepikoja...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Sepikoja...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Laabi külas olemasolevale seni kohanimeta  liikluspinnale kohanimeks Paevälja tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Laabi külas olemasolevale seni kohanimeta  liikluspinnale kohanimeks Paevälja tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab...