Eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus

Eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetust antakse taotluse alusel vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale või lapse peres hooldajale või lapse kasuvanemale tingimusel, et laps on valla elanik.

Toetust antakse, kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses.

Toetust antakse kuni lapse 20-aastaseks saamiseni.

Kui laps saab jooksval õppeaastal 20-aastaseks, makstakse selle lapse kohta toetust õppeaasta lõpuni.

Toetust määratakse osakonna poolt taotlusele esitamisele järgnevast kuust, toetuse suuruseks on 65 eurot.

Toetust makstakse igakuuliselt 1. septembrist kuni 30. juunini.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapse eestkostja, kasuvanem või hooldaja.

 

Enne taotluse esitamist palun tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 606 3802.