Eluruumi tagamine

 

Teenuse eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse tagamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Kui isik ei ole võimeline jooksvalt eluruumi üüri eest tasuma on võimalik taotleda toimetulekutoetust üüri ja kommunaalkulude tasumiseks. Eluruumi vajava isikuga sõlmitakse eluruumi üürileping. Leping sõlmitakse tähtaegselt.

 

Harku valla omanduses oleva eluruumi osas sõlmitud lepingud vaadatakse üle lepingu tähtaja lõppemisel ning hinnatakse inimese edasist vajadust võimaldatud eluruumi järele. Kui selline vajadus on säilinud, pikendatakse lepingut või rakendada uusi, isiku ja tema perekonna toimetulekut soosivamaid meetmeid

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad sotsiaalhoolekandespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Jelena Mosin Sotsiaalhoolekandespetsialist 606 3837 Jelena.Mosin@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 647 7004 Ene.Lehiste@harku.ee
Kaja Saat Sotsiaalhoolekandespetsialist 606 3804 Kaja.Saat@harku.ee