Eralapsehoiu teenus

Lapsevanemal on kohustus taotleda oma lapsele lasteaiakohta IGAL õppeaastal kuni koha saamiseni Harku vallas. Kui Harku vallal ei ole kohta pakkuda, siis on lapsevanemal õigus taotleda eralasteasutuse toetust.

 

ERALAPSEHOIU TOETUS (kuni 345,50 eurot)

Toetuse maksmine:

 • toetust makstakse lapsehoiuteenuse osutajale;
 • lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad eralapsehoius saavad kohatasumäära maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul, kui lapsevanema omaosalus on eralapsehoiu teenust pakkuvas ettevõttes kõrgem, kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Seega saab lapsevanem kaks arvet;
 • täisajalise koha (4-5 päeva nädalas) kasutamisel on toetus kuni toetuse maksimaalne määr kalendrikuus, millele lisandub sada protsenti (100%) lapsevanema poolt kaetav kohatasu;
 • osaajalise koha (kuni 3 päeva nädalas) kasutamisel on toetuse suuruseks kuni 70% maksimaalset määrast, millele lisandub lapsevanema poolt kaetav kohatasu 70% ulatuses.

Lapse asumisel eralasteasutuse teenusele, makstakse finantseerimislepingu olemasolul selle lapse eest toetust proportsionaalselt teenusele asumise ajaga. 

Tingimused toetuse saamiseks:

 • lapsehoiuteenuse toetust makstakse pooleteist- kuni kolmeaastase lapse eest;
 • õppeaasta lõpuni makstakse toetust tingimusel, et laps on liitunud lapsehoiuteenuse osutajaga enne 3- aastaseks saamist;
 • laps, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga;
 • HALDO e-keskkonnas peab olema tehtud lasteaiakoha taotlus.

Toetust ei maksta lapse eest:

 • kelle vanem pole esitanud taotlust koha saamiseks Harku valla munitsipaallasteasutusse;
 • kes on saanud jooksva aasta 1.oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja/või kellele on pakutud kohta Harku valla piirkonna munitsipaallasteasutuses, kuid millest vanem on loobunud.

 

Lapsevanem, kes taotleb kohta nooremale, kui kolme aastasele lapsele munitsipaallasteasutuses, peab andma HALDO e-keskkonnas lasteaiakoha taotluse juures nõusoleku asendada koht lapsehoiuteenusega. Vanemal on õigus valida lapsehoiuteenuse osutaja oma eelistustest lähtuvalt.

 

Liitumine eralasteasutusega

 • lapsevanem avaldab eralasteasutusele soovi liitumiseks;
 • eralasteasutus teeb järelpäringu toetuse saamiseks;
 • kinnituse saamisel sõlmib eralasteasutus lepingu lapsevanemaga;
 • juhul kui varasemalt ei ole eralasteasutusel kehtivat lepingut Harku vallaga ning kõik erinevad aspektid vastavad seaduses nõutavale, sõlmib Harku Vallavalitsus teenuse osutajaga lepingu.

 

Eralapsehoiu toetus koosneb Harku valla poolsest toetusest ja lapsevanema poolt makstavast kohtasu määrast.

Registreeritud elukoht Harku vallas 31.12.2018 seisuga

Vanema kohatasumäär osaajalisel kohal

Valla poolne toetus osaajalisel kohal

Vanema kohatasumäär täisajalise kohal

Valla poolne toetus täisajalisel kohal

- mõlemal vanemal;
- üksikvanemal

37,8

204,05

54 €

291,5

- ühel vanemal

56,7

185,15

81

264,5

- kummalgi vanemal

75,6

166,25

108

237,5

 

Eralapsehoiud, kellel on kehtiv leping Harku Vallavalitsusega august 2019 seisuga:

ERALAPSEHOIUD

AADRESS

3 Rähni

Mai 18a, Tallinn

Väike Päike Mustamäe Lastehoid

Soosepa põik 2a, Viimsi vald

Trallituba

A.H. Tammsaare tee 137, Tallinn

MTÜ EDU VALEM

Pallasti 41, Tallinn

Segasummala lastehoid Tallinnas

Räägu 49a, Tallinn

Lastehoid Muun

Räga 10, Tallinn 

STARDI-KOOL PROSHA

Võru 11, Tallinn

Kalli-kalli Lastehoid

Vana-Keila mnt 54, Saue

KARU NUTI LASTEHOID

Lembitu 7, Tallinn;
Lembitu 8, Tallinn;
A. Lauteri 8, Tallinn;
Liivalaia 12, Tallinn;
Veereni 24, Tallinn.

KEELTE HARMOONIA MTÜ

Järveotsa tee 23-39, Tallinn

Lapserõõm

Jõeküla tee 14-6, Tallinn

Suleke

Sule 2/3, Tallinn

LASTEHOID LÄTE

Tähe 14, Keila

Lee Lastepäevahoid

Vasara 1-19, Keila

Lolo Pepe Lastehoid

Laboratooriumi 21, Tallinn

Matu Lastekeskus

Tammepärja 12, Tallinn

Netiemme

Teenuste 2, Tabasalu

PANKRANNIK MTÜ

Kolmiku tn 45-2, Muraste küla, Harku vald 

Pikaliiva Lastehoid

Sepapere 19-1, Tallinn

Saku Sofi Lastekeskus

Üksnurme tee 8, Saku

Silmatera Mudilasmaja

Sookolli põik 2, Tänassilma küla, Laagri

Naerusuu Lastehoid

Mirta 32, Tallinn

Mammumari Lapsehoid

Paldiski mnt 58a, Tallinn

Triibu&Liine päevahoid

Saue linnas:
Vana-Keila mnt. 13, Saue;
Pärnasalu 31, Saue.
Saue vallas:
Harku tee 1, Hüüru küla, Saue vald

Tädi Kristi Lapsehoid

Kolmiku 29, Muraste, Harku vald

Bim-Bom mängutuba

Pae 1/ Peterburi tee 15, Tallinn

Kukupai Lastehoid

Välja 16, Tallinn

Montessori Koolitusühing MTÜ

Õismäe tee 24, Tallinn

Mõmmipesa lastehoid

Lahepea 7, Tallinn

Villa lapsehoid

Puuvilla 26, Tallinn

Jänkupesa Lastehoid Paldiski mnt 199, Tallinn
Liisu Lastehoid Kibuvitsa 20, Tallinn
Lastehoid "Nööbik" Kadaka tee 27, Ilmandu küla, Harku vald
Lastehoid "Karapuz" Külma 9, Tallinn

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas