Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest (taotleja), kui laps ja taotleja on valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. novembrini.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.