Ettevõtlus Harku vallas

17.10.19

Harku valla ettevõtjate ümarlaud

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Harku vallavalitsus kutsuvad ettevõtjaid 23. mail kell 15.00 restorani Seller (Klooga mnt 6a, Tabasalu) Harku valla ettevõtjate ümarlauale.

Kohtumise eesmärk on seada samme Harku Ettevõtjate Liidu tegevuse alustamiseks ja initsiatiivgrupi loomiseks. Ettevõtete igapäevatöö korraldamiseks annab koosolekul nõu ja vastab küsimustele Töötukassa esindaja.

Osalemisest palume teatada hiljemalt 20. mail registreerimisvormi kaudu.

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Harku vallavalitsus

 

Harku valla ettevõtlus

Valla peamised tööandjad on kaubandus- ja tööstusettevõtted. Tegeldakse puidu- ja metallitöödete, ehitus- ja remonditööde, kinnisvarahalduse, veonduse, aiakujunduse, toitlustamise ja muude teenindusaladega. Laabi külas asunud endisesse lindlasse on rajatud alkoholitööstus (Altia Eesti AS). Harkujärvel tegutseb istikukasvatus AS Plantex (Juhani Puukool), aiandusettevõte (Nurmiko) on ka Väänas.
 
 Tutvu: Harku valla ettevõtjate analüüs
 
Miks investeerida Harku valda?
  • hea logistiline asukoht (14 km Tallinnast ja 40 km Paldiskist);
  • lähedal on raudteed, maanteed ja sadamad, mille kaudu on lihtne jõuda Skandinaaviasse, Venemaale või Euroopasse;
  • arenevad tööstuspargid;
  • võimalus arendada uusi õppesuundasid koostöös Tabasalu Ühisgümnaasiumiga
  • atraktiivne ning kaunis elukeskkond;
  • võimalus lõõgastuda mererannas, kasutada matka- ja suusaradasid ning nautida kaunist metsaala.  
 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Marko Veermets Arendusspetsialist
(üldinfo)
600 3850 Marko.Veermets@harku.ee
Helje Rätsepp Pearaamatupidaja
(maksuvõla puudumise tõend)
600 3852 Helje.Ratsepp@harku.ee
Hedi Reinvald Ökonomist
(reklaamimaks)
600 3862 Hedi.Reinvald@harku.ee
Vello Viiburg Abivallavanem
(reklaami paigaldamine valla territooriumile)
600 3842 Vello.Viiburg@harku.ee
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Nõustamine TASUTA ja tegutsetakse järgnevates valdkondades:

·         ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine;

·         arendusprojektid ja äriplaanid;

·         info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta;

·         noorte ettevõtlikkuse edendamine;

·         Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel;

·         maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina;

·         osalus ümarlaudades;

·         koolituste ja infopäevade korraldamine.

 

Lisainfo:

Telefon 656 6641, 656 6522
E-posti aadress info@heak.ee 
Koduleht www.heak.ee