5.07.21

 

Konkurss Vääna-Jõesuu rannas, Rannahoone tee 9 kinnistu kastusele võtmiseks

 

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkurssi Harku vallas, Vääna-Jõesuu külas, Vääna rannas asuva Rannahoone tee 9 (19801:011:0668, sihtotstarve on 80% üldkasutatav maa ja 20% ärimaa) maaüksuse kasutusele võtmiseks, eesmärgiga rajada supelranda teenindavad hooned ja rajatised. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.07.2021 kell 12:00, märgusõnaks „Vääna-Jõesuu Rannahoone". Osavõtu tasuks 0 eurot ja tagatisrahaks on 600 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda pangaülekandega Harku Vallavalitsuse kontole hiljemalt 30.07.2021. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa. Pakkumiste avamise aeg on 02.08.2021 kell 10:00, asukoht Harku Vallavalitsuse hoone esimese korruse saal, Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa. Enampakkumise ja kasutuslepingu tingimused on leitavad Harku Vallavalitsuse 29.06.2021 korraldusest nr 411 ja selle Lisast 1 "Lähteseisukohad" või Harku Vallavalitsuse hoones. Konkurssi võitjaga sõlmitakse rendileping kuni 10 aastaks. Lisainfo harku@harku.ee.

 

Harku Vallavalitsuse kontaktid ja pangakontod on leitavad: https://www.harku.ee/kontaktid

 

Toimetaja: MARKO VEERMETS

Ettevõtlus Harku vallas

5.07.21

Harku valla ettevõtlus

Valla peamised tööandjad on kaubandus- ja tööstusettevõtted. Tegeldakse puidu- ja metallitöödete, ehitus- ja remonditööde, kinnisvarahalduse, veonduse, aiakujunduse, toitlustamise ja muude teenindusaladega. Laabi külas asunud endisesse lindlasse on rajatud alkoholitööstus (Altia Eesti AS). Harkujärvel tegutseb istikukasvatus AS Plantex (Juhani Puukool), aiandusettevõte (Nurmiko) on ka Väänas.
 
 Tutvu: Harku valla ettevõtjate analüüs
 
Miks investeerida Harku valda?
  • hea logistiline asukoht (14 km Tallinnast ja 40 km Paldiskist);
  • lähedal on raudteed, maanteed ja sadamad, mille kaudu on lihtne jõuda Skandinaaviasse, Venemaale või Euroopasse;
  • arenevad tööstuspargid;
  • võimalus arendada uusi õppesuundasid koostöös Tabasalu Ühisgümnaasiumiga
  • atraktiivne ning kaunis elukeskkond;
  • võimalus lõõgastuda mererannas, kasutada matka- ja suusaradasid ning nautida kaunist metsaala.  
 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Marko Veermets Arendusspetsialist
(üldinfo)
600 3850 Marko.Veermets@harku.ee
Helje Rätsepp Pearaamatupidaja
(maksuvõla puudumise tõend)
600 3852 Helje.Ratsepp@harku.ee
Hedi Reinvald Ökonomist
(reklaamimaks)
600 3862 Hedi.Reinvald@harku.ee
Vello Viiburg Abivallavanem
(reklaami paigaldamine valla territooriumile)
600 3842 Vello.Viiburg@harku.ee
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Nõustamine TASUTA ja tegutsetakse järgnevates valdkondades:

·         ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine;

·         arendusprojektid ja äriplaanid;

·         info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta;

·         noorte ettevõtlikkuse edendamine;

·         Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel;

·         maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina;

·         osalus ümarlaudades;

·         koolituste ja infopäevade korraldamine.

 

Lisainfo:

Telefon 656 6641, 656 6522
E-posti aadress info@heak.ee 
Koduleht www.heak.ee