Kaasav eelarve 2022 ootab ideid!

Harku vallavalitsus ootab 1. septembrist kuni 31. oktoobrini vallaelanike ettepanekuid kuni 50 000 eurot maksva projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüve ja oleks üle valla kõigile kasutatav. Välja pakutud objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 
Ettepanekuid, millele tuleb kindlasti lisada esialgne ideekavand ja hinnapakkumine, saavad esitada elanikud, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas. Seejärel hindab esitatud ettepanekuid vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni kümme ettepanekut. Neist omakorda valitakse rahvahääletusega välja üks, mida hakatakse kaasava eelarve raames realiseerima. Väljavalituks osutunud objekti valmimist nähakse ette järgmise eelarveaasta vältel.
 
 Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada läbi kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS: www.volis.ee/gvolis/osale
Vaata lisaks: Harku vallavolikogu 25.05.2017 määrus nr 17 "Harku valla kaasava eelarve koostamine". 
 
Alates 2017. aastast korraldatava kaasava eelarve menetluse raames on vallaelanike ettepanekul valminud järgmised objektid:
  • seitse eridisainiga betoonist bussiootepaviljoni (2018);
  • Vääna-Jõesuu ranna jõulinnak ja atraktsioonid väikelastele (2019);
  • Vääna-Jõesuu mitmefunktsiooniline kunstmurukattega spordiväljak (2020);
  • Tilgu sadama puhke- ja ürituste korraldamise ala (2021).