Kaasava eelarve hääletamise tulemused on selgunud

 
Kõik vallaelanikud said kuni 6. detsembrini anda hääle ühele neljast ettepanekust. 446 poolthäälega võitis Raul Kalepi idee rajada Tilgu sadama puhke- ja ürituste korraldamise ala. Kokku anti 979 häält.
 
Vallaelanikel oli kuni 31. oktoobrini võimalik pakkuda ideid, kuidas kasutada kuni 50 000 eurot nõnda, et sellest võimalikult paljud rõõmu ja otstarvet leiaks. 9. novembril kogunenud kaasava eelarve ettepanekute hindamise komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Kahekümnest ideest kvalifitseerus neli.
 
Hääletamine toimus 30. novembrist kuni 6. detsembrini elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Sel perioodil oli kõigil vähemalt 16-aastastel vallaelanikel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas, võimalik anda hääl meelepärasele ettepanekule – kas muudetavate raskustega välijõusaalile OMNIGYM vallarahvale Murastes, kivist ja ilmastikukindlatele lauatenniselaudadele külades, puhke- ja ürituste korraldamise alale Tilgu sadamas ja seikluspargile Vääna-Jõesuus.
 
Rahvahääletusel enim hääli kogunud Tilgu sadama ürituste korraldamise ja puhkeala idee autor on ettepanekut kirjeldanud järgmiselt: Harku on Põhja-Eesti ühe ilusama rannajoonega vald. Meie ainsaks avalikuks sadamaks on hiljuti renoveeritud Tilgu väikesadam, mis on popp kohalike kalameeste ja hobipaadisõitjate hulgas. Nüüd, mil sadamakaid ja neid ümbritsev ala on korda tehtud, on aeg muuta Tilgu sadam tõeliseks Harku valla merevärava tiitlit väärivaks kohaks. Rajame Tilgu sadama ürituste korraldamise ja puhkeala, kus oleks meeldiv aeg maha võtta nii külalistel kui ka vallarahval. Ehitame modernse arhitektuuriga sadama abihoone, mille suur terrass ja rõdu lubavad korraldada vabaõhukontserte ja -etendusi. Sadamahoonesse on projekteeritud ka hubane suvekohvik. 
 
Võidutöö on planeeritud realiseerida 2021. aasta jooksul.