Koduteenus

Teenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
 
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgnevates toimingutes:
  • toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt isiku vajadustele;
  • terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- või eriarstidega, transpordi korraldamine arsti juurde viimisel või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamisel);
  • küttepuude/ briketiga  varustamine;
  • olmejäätmete väljaviimine;
  • abistamine enesehooldusel (pesemisvõimaluste ja riiete pesemise korraldamine);
  • abistamine asjaajamisel;
  • kliendi nõustamine tema igapäevaelu puudutavates küsimustes;
  • muu abi, mis isikul tekkida terviseseisundist või keskkonnast.

Koduteenuse eest võib võtta teenust kasutava isiku käest tasu. Teenuse saajaga sõlmitakse leping.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 
Koduteenust osutavad Harku vallas 4 hooldustöötajat.
 
Liia Kuusik 
E-posti aadress: Liia.Kuusik@harku.ee
Merike Reha
E-posti aadress: Merike.Reha@harku.ee
Valde Vagenstein
E-posti aadress: Valde.Vagenstein@harku.ee
Marge Kadapik
E-posti aadress: Marge.Kadapik@harku.ee
 
 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad sotsiaalhoolekandespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Jelena Mosin Sotsiaalhoolekandespetsialist 5552 0232 Jelena.Mosin@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee