Koduteenus

Teenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
 
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgnevates toimingutes:
  • toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt isiku vajadustele;
  • terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- või eriarstidega, transpordi korraldamine arsti juurde viimisel või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamisel);
  • küttepuude/ briketiga  varustamine;
  • olmejäätmete väljaviimine;
  • abistamine enesehooldusel ( pesemisvõimaluste ja riiete pesemise korraldamine);
  • abistamine asjaajamisel;
  • kliendi nõustamine tema igapäevaelu puudutavates küsimustes;
  • muu abi, mis isikul tekkida terviseseisundist või keskkonnast.
  • Koduteenuse eest võib võtta teenust kasutava isiku käest tasu. Teenuse saajaga sõlmitakse leping.
 
Koduteenust osutavad Harku vallas 3 hooldustöötajat.
 
Liia Kuusik 
E-posti aadress: Liia.Kuusik@harku.ee
Merike Reha
E-posti aadress: Merike.Reha@harku.ee
Valde Vagenstein
E-posti aadress: Valde.Vagenstein@harku.ee
Marge Kadapik
E-posti aadress: Marge.Kadapik@harku.ee
 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad sotsiaalhoolekandespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Jelena Mosin Sotsiaalhoolekandespetsialist 606 3837 Jelena.Mosin@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 647 7004 Ene.Lehiste@harku.ee