Koduteenus

Teenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
 
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgnevates toimingutes:
  • toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt isiku vajadustele;
  • terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- või eriarstidega, transpordi korraldamine arsti juurde viimisel või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamisel);
  • küttepuude/ briketiga  varustamine;
  • olmejäätmete väljaviimine;
  • abistamine enesehooldusel ( pesemisvõimaluste ja riiete pesemise korraldamine);
  • abistamine asjaajamisel;
  • kliendi nõustamine tema igapäevaelu puudutavates küsimustes;
  • muu abi, mis isikul tekkida terviseseisundist või keskkonnast.
  • Koduteenuse eest võib võtta teenust kasutava isiku käest tasu. Teenuse saajaga sõlmitakse leping.
 
Koduteenust osutavad Harku vallas 4 hooldustöötajat.
 
Liia Kuusik 
E-posti aadress: Liia.Kuusik@harku.ee
Anne Dorbek 
E-posti aadress: Anne.Dorbek@harku.ee
Olga Piigert
E-posti aadress: Olga.Piigert@harku.ee
Valde Vagenstein
E-posti aadress: Valde.Vagenstein@harku.ee