Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo ainuõigust omab AS Eesti Keskkonnateenused.
 
Klienditeenindus: 1919
E-posti aadress: tallinn@keskkonnateenused.ee
Aadress: Artelli 15, 10621 Tallinn
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee
 
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, sealhulgas paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete ning ajutiselt kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äravedu Harku valla territooriumilt.
 
Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks (kaasa arvatud) vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
 
AS Eesti Keskkonnateenused teenuste hinnakiri

Hinnakiri

Olmejäätmete kogumine ja vedu

 

Jäätmemahuti
maht m³

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km 20%) EUR  

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km 20%) EUR

Jäätmekott 0,15
(kuni 10 kg)

2,01

2,41

-

-

-

-

kuni 0,08

1,07

1,28

2,40

2,88

45,00

54,00

kuni 0,14

1,87

2,24

2,90

3,48

45,00

54,00

kuni 0,24

3,21

3,85

3,20

3,84

50,00

60,00

kuni 0,37

4,95

5,94

3,50

4,20

90,00

108,00

kuni 0,66

8,82

10,58

5,90

7,08

190,00

228,00

kuni 0,80

10,70

12,84

6,90

8,28

195,00

234,00

kuni 1,10

14,71

17,65

7,90

9,48

230,00

276,00

kuni 2,50

33,43

40,12

15,98

19,18

650,00

780,00

kuni 4,00

53,48

64,18

18,55

22,26

-

-

kuni 4,50

60,17

72,20

18,55

22,26

870,00

1044,00

3,00 süvamahuti

40,11

48,13

-

-

-

-

5,00 süvamahuti

66,85

80,22

-

-

-

-


Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).

 

Paberijäätmete kogumine ja vedu 
 

Jäätmemahuti
maht m³

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km 20%) EUR  

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km 20%) EUR

kuni 0,08

0,11

0,13

2,40

2,88

45,00

54,00

kuni 0,14

0,19

0,23

2,90

3,48

45,00

54,00

kuni 0,24

0,32

0,38

3,20

3,84

50,00

60,00

kuni 0,66

0,88

1,06

5,90

7,08

190,00

228,00

kuni 0,80

1,07

1,28

6,90

8,28

195,00

234,00

kuni 1,10

1,47

1,76

7,90

9,48

230,00

276,00

kuni 2,50

3,35

4,02

15,98

19,18

650,00

780,00

kuni 4,50

6,03

7,24

18,55

22,26

870,00

1044,00

1,30 süvamahuti

1,74

2,09

-

-

-

-

3,00 süvamahuti

4,02

4,82

-

-

-

-

5,00 süvamahuti

6,70

8,04

-

-

-

-


Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).

Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 

Jäätmemahuti
maht m³

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km 20%) EUR

kuni 0,08

0,21

0,26

2,40

2,88

45,00

54,00

kuni 0,14

0,38

0,46

2,90

3,48

45,00

54,00

kuni 0,24

0,64

0,77

3,20

3,84

50,00

60,00

1,30 süvamahuti

3,48

4,18

-

-

-

-Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).

Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

 

Segapakendijäätmete kogumine ja vedu
 

Jäätmemahuti
maht m³

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent 
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent (km 20%) EUR   

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti müügi hind
(km 20%) EUR

Jäätmekott 0,15
(kuni 10 kg)

0,20

0,24

-

-

-

-

kuni 0,08

0,11

0,13

2,40

2,88

45,00

54,00

kuni 0,14

0,19

0,23

2,90

3,48

45,00

54,00

kuni 0,24

0,32

0,38

3,20

3,84

50,00

60,00

kuni 0,66

0,88

1,06

5,90

7,08

190,00

228,00Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).

Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

 

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete kogumine ja vedu

(perioodil 1. aprill kuni 30. november)
 

Jäätmemahuti maht

Ühe jäätmemahuti vedu
(km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti vedu
(km 20%) EUR

Tühisõidu tasu, kord
(km-ta) EUR

Tühisõidu tasu, kord
(km 20%) EUR

Kuni 0,10 kott
(kuni 15 kg)

0,27

0,32

1,37

1,64

Kuni 0,15 kott
(kuni 20 kg)

0,40

0,48

2,01

2,41

Kuni 0,20 kott
(kuni 25 kg)

0,54

0,65

2,67

11,36Maksimaalne kogus ühel veokorral 20 kotti.

 

Korraldatud jäätmeveoga vahetult seotud lisateenused
 

Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR

(km-ta)

EUR

(km 20%)

Suurjäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5m3), m³

2,68

3,22

Suurjäätmete tühisõidutasu, kord

13,37

16,04

Suurjäätmetega koos üle antavate muude jäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5m³), m³

2,68

3,22

Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed, 1m³

26,74

32,09

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³

26,74

32,09

Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt kuni 0,14m³ mahutile, tk

1,60

1,92

Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m³ mahutile, tk

1,92

2,30

Aia-  ja haljastusjäätmete kilekott (200 liitrit, läbipaistev), tk

0,20

0,24

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10 m³ konteiner, tk

16,50

19,80

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m³ ja suurem konteiner, tk

40,00

48,00

0,08-0,37 m³ konteineri pesu  (NB! Lisandub konteineri transporditasu)

15,00

18,00

0,60-1,10 m³ konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri transporditasu)

18,00

21,60

1,50-4,50 m³ konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri transporditasu)

25,00

30,00

Kuni 0,37m³ kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 20 meetri, tk

3,20

3,84

Suurema kui 0,37m³ kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 10 meetri, tk

9,59

11,51

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini kuni 50m, kord

20,83

25,00

Kliendi värava, konteineri, ukse avamisvahendiga või mobiiliga avamise tasu, kuu

9,59

11,51

Kordusarve või võlateate väljastamine ja saatmine, kord

3,20

3,84

Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, kord

3,20

3,84

Veograafiku või lepingu korduv paberkandjal väljastamine, kord

2,00

2,40

Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)

0,00

0,00Rendikonteineri ümbervahetamisel või ära toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m³) visuaalselt vaatlusel.

Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS Eesti Keskkonnateenused rendikonteineritele.