9.12.22

Avalik üritus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil

Avaliku ürituse loa taotlus

 

Projektipõhine tegevus:

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas

Projektipõhise tegevuse toetamise taotlus - projektide esitamise tähtaeg 01. oktoober

Toetuste ülemmäärad 2023. aastaks

Projektipõhise tegevuse toetused 2022. aastal

 

Sporditegevus ja huviharidus

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Sporditegevuse ja huvihariduse toetuse taotlus  - taotluste esitamise tähtaeg 01. oktoober

Sporditegevuse ja huvitegevuse toetuse kasutamise aruanne

Sporditegevuse ja huvihariduse toetused 2021. aastal

 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (lapsevanemale, harrastajale). Toetus on suunatud peredele, kus kasvab raske või sügava puudega laps; kus pere on toimetuleku saaja või kus kasvab vähemalt neli kuni 19- aasast last või noort. 
Taotlusvoor avaneb kevadel 2022. a. peale volikogu määruse avalikustamist. Taotluse koos kuludokumentidega saab esitada hiljemalt 01. detsembriks 2022. a. 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 2022. aastal 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel toetused 2022. aastal

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste toetuste taotlus 2023. aastal (huviringi korraldajale) -

omavalitsusele suunatud toetusfondi vahendite võimalikkus ja maht 2023. aastaks selgub riikliku lisarahastuse kohta peale riigieelarve vastuvõtmist 2022. a lõpus.