13.11.19

Avalik üritus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil

 

Projektipõhine tegevus:

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas

Projektipõhise tegevuse toetamise taotlus

Projektipõhise tegevuse aruanne

Noorte püsi- ja projektlaagri toetuse taotlus

Projektipõhise tegevuse toetused 2019. aastal

 

 

Spordi- ja huvihariduse tegevus on suunatud Pai-elektroonsesse süsteemi:

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Spordi- ja huvihariduse toetuse taotlus

Spordi- ja huvitegevuse toetuse kasutamise aruanne

Sporditegevuse ja huvihariduse toetused 2019. aastal

 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava

 Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste toetuse taotlus (korraldajad)
Taotlemine on avatud ajavahemikul 11-25.november 2019. a - palun jälgida, et projektide esitaja on juriidiline isik
Huviring peab olema suunatud 7-19-aastastele noortele, see peab olema järjepidev, süsteemne ja juhendatud. Ringi toimumiskoha leiab selle läbiviija.
Toetust ei tohi kasutada kinnisvara ega sõiduvahendite omandamiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ega halduskulude katmiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel toetused 2019. aastal

 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (harrastajad)
Toetus on suunatud peredele, kus kasvab raske või sügava puudega laps või kus on vähemalt neli kuni 19- aasast last või noort. Kuludokumentide viimane vastuvõtmise tähtaeg on 01. detsember 2019. a.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord