14.06.24

Avalik üritus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil

Avaliku ürituse loa taotlus

 

Projektipõhine tegevus:

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas

Projektipõhise tegevuse toetuse taotlus 2024. aastaks - II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2024

Projektipõhise tegevuse toetuse taotlus KÜLALIIKUMISE edendamiseks 2024. aastaks - taotluste esitamine ei ole avatud

 

Toetuste ülemmäärad 2024. aastaks

Projektipõhise tegevuse toetused 2024. aastal  

Toetuse kasutamise FINANTSARUANDE vorm

 

Toetuste ülemmäärad 2023. aastaks

Projektipõhise tegevuse toetused 2023. aastal

 

Sporditegevus ja huviharidus

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Sporditegevuse ja huvihariduse toetuse taotlus - klubidele on taotluste esitamise tähtaeg hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks. (taotluse vorm avatakse 01.10.2024)

Sporditegevuse ja huvitegevuse toetuse kasutamise aruanne

 

Sporditegevuse ja huvihariduse toetused 2024. aastal

Sporditegevuse ja huvihariduse toetused 2023. aastal

 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (lapsevanemale, harrastajale). Toetus on suunatud peredele, kus kasvab raske või sügava puudega laps; kus pere on toimetuleku toetuse saaja või kus kasvab vähemalt neli kuni 19- aastast last või noort.

Taotluse koos kuludokumentidega ning tõenditega kogu kalendriaasta eest saab esitada kaks korda aastas hiljemalt 01. juuniks ja 01. detsembriks.

 

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste toetuste taotlus 2024. aastal (huviringi korraldajale) - taotluse vorm ei ole hetkel avatud

 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 2024. aastal 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel toetused 2024. aastal

 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 2023. aastal 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel toetused 2023. aastal