Maksuvõla puudumise tõend

17.06.14
Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
 
Maksuvõla puudumise tõendi saamiseks koosta vabas vormis e-kiri järgmiste andmetega:
  • tõendit taotleva asutuse nimetus, registrikood ja aadress;
  • kontaktisik ja -telefon;
  • e-posti või post aadress millele tõend saata. 
 
Avaldus esitada e-posti teel helje.ratsepp@harku.ee 
 
 
Lisainformatsioon: 
 
Helje Rätsepp, pearaamatupidaja
Telefon 600 3852