Planeerimis- ja ehitusosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Planeerimis- ja ehitusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Taniel Vain Juhataja 600 3861 Taniel.Vain@harku.ee
Leigi Onga Maakorraldaja 600 3847 Leigi.Onga@harku.ee
Margus Pilter Arhitekt (projekteerimistingimused) 600 3849 Margus.Pilter@harku.ee
Ametikoht täitmata (asendab arhitekt Margus Pilter) Arhitekt (planeeringud) 606 3803  
Toomas Karma Ehitusspetsialist (ehitusload) 606 3831 Toomas.Karma@harku.ee
Annika Soone Ehitusspetsialist (kasutusload) 606 8822 Annika.Soone@harku.ee
Signe Kroll Ehitusspetsialist 600 3864 Signe.Kroll@harku.ee
Laine Vain Planeeringute spetsialist 600 3858 Laine.Vain@harku.ee
Külliki Trepp Assistent 606 3839 Kulliki.Trepp@harku.ee
Eva Vaagert Ehitusjärelevalvespetsialist 606 8821 Eva.Vaagert@harku.ee