Planeerimis- ja ehitusosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Planeerimis- ja ehitusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Kristiina Ott-Rätsepp Juhataja 5551 5211 Kristiina.Ott-Ratsepp@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur
Leigi Onga Maakorraldaja 5836 6637 Leigi.Onga@harku.ee kõrgharidus, geodeesia, kinnisvara ja maakorraldus (magister)
Margus Pilter Arhitekt (projekteerimistingimused) 5551 4850 Margus.Pilter@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur
Katrin Vilberg Arhitekt (planeeringud) 5553 4305 Katrin.Vilberg@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur (magister)
Toomas Karma Ehitusspetsialist (ehitusload) 5553 3124 Toomas.Karma@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur
Annika Soone Ehitusspetsialist (kasutusload) 5553 7711 Annika.Soone@harku.ee kõrgharidus, korrektsioon
Signe Kroll Ehitusspetsialist 5551 1873 Signe.Kroll@harku.ee kõrgharidus, kinnisvara korrashoid
Laine Vain Planeeringute spetsialist 5887 2860 Laine.Vain@harku.ee  
Kaisa Pagil Assistent 5553 9321 Kaisa.Pagil@harku.ee  
Heddy Estam Ehitusjärelevalvespetsialist 5196 6435 Heddy.Estam@harku.ee