Tulust sõltuvaid toetusi makstakse vähekindlustatud isikule/perele tema toimetuleku parandamiseks. Isiku/pere materiaalset olukorda ja abivajadust hinnatakse isiku/pere tulude alusel.

 

Vähekindlustatud isik või pere on isik või pere, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui Harku valla toimetuleku piirmäär. Toimetulekupiir Harku vallas on 350 eurot kuus ühe pereliikme kohta (netosissetulek).

 

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega. Vajadusel ka hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.