Puudega lapse hooldaja toetus

 

Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega või 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse (edaspidi puudega laps) vanemal, vanemaga abielus oleval isikul või eestkostjal, kui nimetatud isik ei saa lapse hooldamise tõttu töötada.

Isikul, kes on mitme puudega lapse vanem, vanemaga abielus olev isik või eestkostja, on õigus taotleda toetust iga puudega lapse eest.

 

Puudega lapse hooldaja toetus määratakse tähtajaliselt kuni lapse puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid maksimaalselt:

  • keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamiseni;
  • raske või sügava puudega alla 18-aastase lapse täisealiseks saamiseni;
  • tähtajalise eestkoste või elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

 

Isikule makstakse toetust vallavalitsuse korralduse alusel avalduse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 

Hooldajatoetuse suurused eelarveaastaks kehtestatakse vallavalituse korraldusega.

Hooldajatoetuse määrad kuni 18-aastaste laste hooldusel 2024. aastal:

  • 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale – 110 eurot kuus;
  • 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale – 90 eurot kuus;
  • 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale – 120 eurot kuus;

 

Taotlust saab esitada
saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
saata paberkandjal täidetud taotlus  posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Taotlusi menetleb sotsiaalhoolekandespetsialist Meeli Vaarpuu, meeli.vaarpuu@harku.ee, tel 5552 0232