Rahvakultuuri valdkond hõlmab loomingulist ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat harrastustegevust, pärimuskultuuri, vaimset kultuuripärandit, rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsioonide uurimist, hoidmist ja jäädvustamist, avalikke kultuurisündmusi ning rahvakultuurialast seltsitegevust, koolitust ja täiendõpet.

Rahvakultuuri kollektiivid

  Rahvamuusikud        
MUDILASED Plokkflööt Tibutare laseaed - Fa Stuudio Irena Bormann-Eskor fastuudio@gmail.com Tabasalu
LAPSED Tabasalu Muusika- ja Kunstikool Tabasalu Muusika- ja Kunstikool Kalev Konsa Kalev.Konsa@tabasalumuusikakool.ee Tabasalu
Puhkpill Puhkpilliorkester Valdo Rüütlemaa ryytelmaa@gmail.com Tabasalu
Akordion Akordionistide ansambel Tiit Kalluste tiit.kalluste@gmail.com Tabasalu
Kannel Fa Stuudio kandleansambel Irena Bormann-Eskor fastuudio@gmail.com Muraste kool
Kannel Tabasalu Kooli 1.-5. klass Elin Ots elin.ots@tk.edu.ee Tabasalu
TÄISKASVANUD Kannel Liuli Ann Kaasik-Aaslav liuli.info@gmail.com Muraste
           
  Rahvatantsijad        
MUDILASED Lasteaia rahvatantusrühm Tibude rühm - Tantsuselts As-Sa Astrid Väizene - Birgit Värno assatants@gmail.com Tabasalu
LAPSED Laste rahvatants 1. klass Vääna Mõisakooli rahvatants  Svea Sokka svea.sokka@vaanakool.edu.ee Vääna
Laste rahvatantsurühm Harkujärve kooli rahvatantsurühm 2.-3. klass Kaire Karik kaire.karik@harkujarve.edu.ee Harkujärve
Laste tüdrukute rahvatantsurühm Harkujärve kooli segarahvatantsurühm 4.-5. klass Kätrin Järvis katrin.jarvis@kantar.com Harkujärve
Laste searahvatantsurühm Muraste Maasikad 1.-3. klass Astrid Väizene astrid.vaizene@murastekool.edu.ee Muraste
Laste segarahvatantsurühm Muraste Mustikad 4.-6. klass Astrid Väizene astrid.vaizene@murastekool.edu.ee Muraste
Laste segarahvatantsurühm Tabasalu Kooli 1. klass Astrid Väizene astrid.vaizene@tk.edu.ee Tabasalu
Laste segarahvatantsurühm Kirju vöö Tabasalu Kooli 2.-4. klass Astrid Väizene astrid.vaizene@tk.edu.ee Tabasalu
Laste segarahvatantsurühm Murakad/Säde Tabasalu Kooli 7.-9. klass Astrid Väizene astrid.vaizene@tk.edu.ee Tabasalu
Laste rahvatants 4. klass Vääna Mõisakooli rahvatants Svea Sokka svea.sokka@vaanakool.edu.ee Vääna
Laste rahvatants 5.-6. klass Vääna Mõisakooli rahvatants  Svea Sokka svea.sokka@vaanakool.edu.ee Vääna
TÄISKASVANUD Naisrühm Naisrühm Maranad Anu Kihulane   Muraste
Naisrühm  Harku Harakad (N1) Astrid Väizene assatants@gmail.com Tabasalu
Naisrühm  Naisrühm Hele (N3) Astrid Väizene assatants@gmail.com Tabasalu
Naisrühm Vääna naisrühm I Svea Sokka svea.sokka@vaanakool.edu.ee Vääna
Naisrühm Vääna naisrühm II Svea Sokka svea.sokka@vaanakool.edu.ee Vääna
Segarühm  Tabasalu Tammed ja Toomed (S3) Astrid Väizene assatants@gmail.com Tabasalu
Segarühm  Pööreline (S3) Mai-Liis Riimaa ja Merje Liis Sepp indrekoja@icloud.com Vääna-Jõesuu
Eakate naisrahvatantsurühm Tabasalu Memmede Tantsurühm Ülle Urb ylle.urb@mail.ee Tabasalu
           
  Koorilauljad        
MUDILASED Mudilaskoor Vääna Mõisakooli mudilaskoor 1.-2. klass Katrin Järvlepp katrin.jarvlepp@vaanakool.edu.ee Vääna
Mudilaskoor Tabasalu Kooli mudilaskoor 1.-4. klass Elen Ilves elen.ilves@tk.edu.ee Tabasalu
Mudilaskoor Tabasalu Kooli MA-MU mudilaskoor 2.-3. klass Piret Puusta piret.puusta@tk.edu.ee Tabasalu
Mudilaskoor Vääna-Jõesuu laulukoor -  1.-3. kl Ilona Laido ilona.laido@vjk.edu.ee Vääna-Jõesuu
Mudilaskoor  Vääna-Jõesuu laulukoor - 4.-6. kl Ilona Laido ilona.laido@vjk.edu.ee Vääna-Jõesuu
Mudilaskoor Muraste kooli mudilaskoor 1.-2. klass Katrin Läll katrin.lall@murastekool.edu.ee Muraste
Mudilaskoor Muraste kooli mudilaskoor 3.-6. klass Katrin Läll katrin.lall@murastekool.edu.ee Muraste
LAPSED Lastekoor Tabasalu Ühisgümnaasiumi lastekoor Elen Ilves elen.ilves@tyg.edu.ee Tabasalu
Lastekoor Meriküla lastekoor Elen Ilves elen.ilves@tyg.edu.ee Meriküla
Lastekoor Tabasalu Kooli MA-MU lastekoor 4.-6. klass Piret Puusta piret.puusta@tk.edu.ee Tabasalu
Ansambel Meriküla ansambel Elen Ilves elen.ilves@tk.edu.ee Tabasalu
Noortekoor Tabasalu Gümnaasiumi noortekoor Katrin Järvlepp katrin.jarvlepp@vaanakool.edu.ee Tabasalu
POISID Poistekoor Muraste kooli poistekoor Katrin Läll katrin.lall@murastekool.edu.ee Muraste
Reelike Tükk reelike.tykk@murastekool.edu.ee Muraste
Poistekoor Tabasalu Kooli poistekoor Elen Ilves elen.ilves@tk.edu.ee Tabasalu
Poistekoor Vääna Mõisakooli poistekoor Katrin Järvlepp katrin.jarvlepp@vaanakool.edu.ee Vääna
TÄISKASVANUD Segakoor Tabasalu kammerkoor Mai Ainsalu ainsalu@gmail.com Tabasalu
Naiskoor Suurupi Naiskoor Meretule Elen Ilves meretule@gmail.com Muraste
Eakate naiskoor Tabasalu Laulumamslid Anne Dorbek anne.dorbek@harku.ee Tabasalu