Harku vallavalitsuse hallatavate asutuste ruume on võimalik rentida erinevateks vabaaja- ja ühistegevusteks.

 

1) Spordisaal, aula, aatrium vms 30 eurot kord;

2) klassiruum või lasteaia rühmaruum 15 eurot tund;

3) spetsiaalse sisseseadega ruum (arvutiklass, õppeköök, köök jms) 30 eurot tund;

4) Tabasalu raamatukogu saal 30 eurot tund;

5) Tabasalu Kooli spordisaal 49 eurot tund;

6) Tabasalu Kooli Meriküla õppehoone ruume vastavalt hinnakirjale

7) Vääna Mõisakooli ruume vastavalt hinnakirjale

 

Tabasalu Kooli algklasside maja, foto autor Arno Mikkor

 

Hindadele käibemaksu ei lisandu.

 

Lastele ja noortele vanuses 0-19 aastat suunatud tegevustel on kasutustasu suurus 50%.

 

Suursündmuste ja laagrite korraldamisel määratakse kasutustasu kokkuleppel (nt ööbimisel, kogu maja rentimisel vms).

 

Kasutusse antud ruumides mittesisalduva tehnika ja inventari kasutustasu määratakse kokkuleppel.

 

Ruumide kasutamise eest ei maksa tasu Harku Vallavalitsuse hallatavad asutused, Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus ja Vääna Mõisakooli Sihtasutus, Kaitseliidu Harju maleva Harku Rannikukaitse Üksikkompanii, Naiskodukaitse Harku jaoskond, Kodutütarde Harku rühm, Harku vallas tegutsev skautide organisatsioon, Harku valla Elanikkonnakaitse Selts, Harku vallas tegutsevad külaseltsid põhikirjalistel tegevustel, ajutiselt lisaruumi kasutamisel ning Harku valla elanikele suunatud kultuuri- ja seltsielu sündmuste korraldamisel, Harku valla territooriumile registreeritud ja siin tegutsevad koori-, orkestri-, rahvatantsu-, võimlemis- ja rahvamuusikakollektiivid. Samuti ei maksta tasu eakatele ja puudega isikutele suunatud tegevustel, mis on suunatud Harku valla elanikele ning Harku valla territooriumile registreeritud ja siin tegutsevate seltside põhikirjalistel järgmistel tegevustel: koolitused, koosolekud, trennid, proovid.

 

Harku Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide kasutustasu määrade kehtestamine