Sotsiaaltransporditeenus

Teenus on inimesele, kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenus on vajalik juhtudel, kui inimesel ei ole võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot, näiteks puudub ratastooliga sisenemise võimalus bussi või rongi, liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit. Teenuse eesmärk on toetada puudega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, samuti nende iseseisvat elu ja ühiskonnaelus osalemist.

 

Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud:

  • arsti vastuvõtule sõitmiseks;
  • rehabilitatsiooniteenustele, haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;
  • hädavajalike asjaajamistoimingute teostamiseks;
  • erakorralised juhtumid;
  • õppeasutusse sõitmiseks.

 

Sotsiaaltranspordi kasutamisel rakendub isikule omaosalus. Hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

Teenuse läbiviimiseks on vallavalitsus väljakuulutanud riigihanke. Vastavalt hanke tulemustele on sõlmitud teenuse osutamise leping hankes osalenud pakkumuse võitjaga.

2021. aastast alustab Harku vald sotsiaaltranspordi laiemat võimaldamist Harku Sotsiaalkeskuse kaudu.   

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord  

Sotsiaalhoolekande seadus                     

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad sotsiaalhoolekandespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ene Lehiste

 

Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee