Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Tiia Spitsõn Juhataja 5332 7907 Tiia.Spitson@harku.ee
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 5912 4800 Helve.Keel@harku.ee
Käthi Sisask Lastekaitsespetsialist 5558 3442 Kathi.Sisask@harku.ee
Ametikoht täitmata Lastekaitsespetsialist    
Ametikoht täitmata Lastekaitsespetsialist    
Jelena Mosin Sotsiaalhoolekandespetsialist 5552 0232 Jelena.Mosin@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
Ametikoht täitmata Sotsiaalhoolekandespetsialist    
Kadri Kelgo Andmetöötlusspetsialist 5342 1350 Kadri.Kelgo@harku.ee
Kadi Netse Toetuste spetsialist 5884 7260 Kadi.Netse@harku.ee
Ametikoht täitmata Terviseedenduse spetsialist    

 

Harku valla hooldustöötajad

 

Liia Kuusik 
E-posti aadress: Liia.Kuusik@harku.ee

Merike Reha
E-posti aadress: Merike.Reha@harku.ee

Valde Vagenstein
E-posti aadress: Valde.Vagenstein@harku.ee

Marge Kadapik
E-posti aadress: Marge.Kadapik@harku.ee

 

Lisainfo