Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00
Neljapäev 9.00 - 12.30
 
Vastuvõtt eelregistreerimisega läbi infosekretäri Kallaste tn 12, Tabasalu või tel 600 3848 või e-post: harku@harku.ee.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Tiia Spitsõn Juhataja 5332 7907 Tiia.Spitson@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö/õigusteadus
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 5912 4800 Helve.Keel@harku.ee kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
Käthi Sisask Lastekaitsespetsialist 5558 3442 Kathi.Sisask@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Ametikoht täitmata Lastekaitsespetsialist      
Ametikoht täitmata Lastekaitsespetsialist      

Ametikoht täitmata

Sotsiaalhoolekandespetsialist      
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö (magister)
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö 
Kadri Kelgo Andmetöötlusspetsialist 5342 1350 Kadri.Kelgo@harku.ee keskeri, programmeerimine elektronarvutitele
Kadi Netse Toetuste spetsialist 5884 7260 Kadi.Netse@harku.ee kõrgharidus, raamatupidamine
Ametikoht täitmata Terviseedenduse spetsialist      

 

Harku valla hooldustöötajad

 

Liia Kuusik 
E-posti aadress: Liia.Kuusik@harku.ee

Merike Reha
E-posti aadress: Merike.Reha@harku.ee

Valde Vagenstein
E-posti aadress: Valde.Vagenstein@harku.ee

Marge Kadapik
E-posti aadress: Marge.Kadapik@harku.ee

 

Lisainfo