Sümboolika

Harku valla päev on 21. novembril, mil 1991. aastal taastati valla omavalitsuslik staatus. Valla lipu ja vapi kinnitas volikogu 2006. aasta mais.


Valla vapi põhivärv sinine sümboliseerib valla

mereäärest asukohta ja taevaavarust ning optimistlikke tulevikupüüdlusi. Vappi neljaks väljaks jagav

hõberist - kristliku maailma üks peamisi

sümboleid - tähistab paikkonna kultuuri alustõdesid

ja ajaloolist järjepidevust. Vapikujundi hõbe märgib ustavust,

puhtust ja nooruslikku sihikindlust. Neljaks jaotatud vapi

heraldiliselt esimesel väljal olev hõbedane (põhja)täht viitab valla asukohale Eesti põhjakaldal.

 

Valla vappi kasutatakse:

  • vallavolikogu ja vallavalitsuse ning tema struktuuriüksuste hoonetel, pitsatitel ja dokumentidel;
  • valla teenetemärkidel, autasudel, trükistel, siltidel, viitadel ja suveniiridel.

Eelpool nimetamata juhtudel on valla vappi lubatud kasutada üksnes vallavalitsuse loal.

 
 

 

 

Valla lipu kangalaidudel on kasutatud valla vapilt

pärinevat sinist ning valget värvi. Lipu valge-sinise kanga ülemise valge laiu keskel on Harku valla vapp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valla logo

 

HARKU VALD

Puu motiiv rõhutab kasvu ja arengut. Elanikud tunnevad ennast turvaliselt, siin on head sportimisvõimalused, värske õhk ja kaunis loodus.

 
MÄRK

Puu sümboliseerib loovust, elujõudu, kestvus ja pikaealisust. Sinine joon sümboliseerib merepiiri.

 
SLOGAN – ELU KUI PUHKUS

Harku Vald on traditsiooniliselt tuntud kui suvituskoht. Nüüd on suvitusvallast saanud aktiivne elukeskkond, kuid kõik puhkusele omased väärtused on alles - loodus, turvalisus, vaikus, rahu jne. Seega võib Harku Vald julgelt ütelda, et nende vallas on ELU KUI PUHKUS.

 
VÄRVIMÜTOLOOGIA

Roheline sümboliseerib lisaks loodusele veel heaolu, rahuolu, optimismi ja positiivsust. Pruun kannab endas maalähedust, turvalisust ja kaitset. Sinine on usalduse ja vastutustunde värv.

 

HARKU VALLA LOGO SÜNNILUGU

 

Valla logo loojaks valiti konkursi tulemusel reklaamiagentuur Factory, kelle loomingulise kollektiivi töö tulemusel valmis Harku valla logo – lihtne puumotiiv sinise merepiiri taustal.
 
Tunnuslauseks valis komisjon fraasi, mis meie hinnangul iseloomustab kõige paremini seda, millisena 2012. aastal läbi viidud elanike-uuringu andmetel näevad meie elanikud oma kodukohta.
 
Tunnuslauseks sai fraas "Elu kui puhkus". Kogu logo- ja tunnuslause projekti aluseks võeti 2012. aasta suvel uuringufirma Saar Poll läbiviidud elanike küsitlus ning püüti seda pildina väljendada. Logo puumotiiv rõhutab kasvu ja arengut. Harku valla elanikud tunnevad ennast turvaliselt, siin on head sportimisvõimalused, värske õhk ja kaunis loodus. Puu sümboliseerib lisaks loovust, elujõudu, kestvust ja pikaealisust. Sinine joon sümboliseerib merepiiri.
 
Tunnuslause saamislugu algab ajaloost. Harku vald on traditsiooniliselt tuntud kui suvituskoht. Tänaseks on suvituspiirkonnast saanud aktiivne elukeskkond, kuid kõik puhkusele omased väärtused on alles – loodus, turvalisus, vaikus, rahu. Samuti käib valdav osa vallaelanikest tööl naabruses asuvas suurlinnas ning oma koju tulevad nad puhkama ja ümbritsevat nautima. Seega võib Harku valla elanik julgelt öelda, et meie juures on ELU KUI PUHKUS.
 
Valla logo ja tunnuslauset kasutame ürituste reklaamidel ja erinevatel viitadel avalikus ruumis, suveniiridel ja diplomitel jpm.
 
Harku valla logo kasutamine on kohustuslik neile organisatsioonidele ja lepingulistele partneritele, kes saavad Harku vallalt toetust. Lisaks stiiliraamatus sätestatule lepitakse logo kasutamine Harku vallalt toetust saanud projekti puhul kokku vastavas lepingus.
 
Täpsemad juhised ja nõuded Harku valla logo kasutamiseks, leiate meie STIILIRAAMATUST.
 
Harku valla sümboolika (sh logo) kasutamine palume eelnevalt kooskõlastada Harku Vallavalitsusega.
 
Logofailid allalaadimiseks: