Sünni registreerimine

Sünni registreerimine on võimalik läbi riigiportaali www.eesti.ee või Harku Vallavalitsuses. Kui soovite sündi registreerida vallamajas tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Juhul kui sündi tuleb abielus olevate vanematest tuleb registreerima ainult üks abikaasadest tuleb võtta kaasa teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta.

Sünni registreerimisel

  • Tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada kirjaliku avaldus, mille saab üldjuhul ametniku vahendusel välja trükkida rahvastikuregistri andmete ja esitaja ütluste alusel ning allkirjastada kohapeal.
  • Abielus olevad vanemad saavad esitada sünni registreerimse avalduse ka elektrooniliselt www.eesti.ee kaudu.
  • Tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
  • Väljastatakse sünni tõend.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni kohe või hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Sündi on võimalik registreerida ükskõik millises kohalikus omavalitsuses.
 

Sünnitoetus

Harku Vallavolikogu on 2019. aastaks kehtestanud sünnitoetuse piirmääraks 350 €. Sünnitoetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest juhul kui laps on registreeritud valla elanikuks 30 päeva jooksul või mõjuvatel põhjustel 60 päeva jooksul sünnist arvates ja taotleja on olnud valla elanik katkematult vähemalt 12 kalendrikuud enne lapse sündi.

Taotlust sünnitoetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb esita vastavasisuline taotlus ühelt vabalt valitud tee kaudu:

  • esitades avalduse valla iseteenidusportaalis;
  • esitades täidetud paberkandjal taotluse Harku Vallavalitsusele posti kaudu (Harku Vallavalitsus, Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901);
  • esitades täidetud ja digiallkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile harku@harku.ee;
  • täites sünnitoetuse taotlus paberkandjal sündi registreerides Harku Vallavalitsuses.

 

Lisainformatsioon

Sünni registreerimise aluseks on Perekonnaseadus ja Perekonnaseisutoimingute seadus.

Lisainfo sünni registreerimise ja nime valiku kohta on kättesaadav riigiportaalis.

Vanema ja lapse hooldusõigusega seonduv lisainformatsioon on kättesaadav Justiitsministeeriumi kodulehel.