Sünnitoetus

Sünnitoetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest tingimusel, et:

1. Laps on registreeritud valla elanikuks 30 päeva jooksul või mõjuvatel põhjustel 60 päeva jooksul sünnist arvates;

2. Taotleja on olnud valla elanik lapse sünnile eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.

Alates esimesest juunist 2022 on toetuse suurus 450 eurot.

Sünnitoetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

Mitmikute sünni puhul antakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule, millele lisandub mitmikutele igaühele eraldi 50% ühekordsest sünnitoetuse määrast.

 

Lapse lapsendanud vanemale antakse sünnitoetust, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1. Laps on registreeritud valla elanikuks ning taotleja on olnud valla elanik lapsendamisele eelnenud aasta 31. detsembri seisuga;

2. Lapse lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on esitatud vallavalitsusele.
 

Taotlust sünnitoetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi, välja arvatud lapsendamise puhul.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

 

Esita taotlus elektrooniliselt 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo, kadri.kelgo@harku.ee, tel 600 3869.