Tähtpäevatoetus

Tähtpäevatoetust antakse Harku valla elanikele:

1. 70., 75, 80 ja 85. sünnipäevaks;
2. 90-aastastele ja vanematele igaks sünnipäevaks;
3. 50., 55., 60., 65., 70., 75. ja 80. pulma-aastapäevaks.

 

Tähtpäevatoetus sünnipäeva puhul on 35 eurot. Pulma-aastapäeva toetuseks on õnnitluskaart, valla meene ja lilled.

 

Toetuse andmise menetluse algatab osakond, taotlust toetuse saamiseks esitama ei pea. 

Toetus kantakse saaja pangakontole, makstakse välja vallavalitsuse kassa kaudu või toimetatakse saajale koju.

 

Kontakt: