Tegevuskava 2024-2038

 
Aruandes on toodud 2024-2038. aasta kinnitatud tegevuskava ning kava täitmine. Infot on võimalik vaadata kandipõhiselt. Andmeid uuendatakse kord kuus.