TÖÖPAKKUMISED

Sinu peamisteks ülesanneteks on v alla alusharidusalase tegevuse korraldamine sh: osalemine valla haridusvaldkonna arengu planeerimises ja selle toimimise tulemuslikkuse jälgimine; alushariduse õpetajate kutsealase arengu toetamine; arvestuse pidamine sõime- ja...

Harku Vallavalitsus otsib oma meeskonda alusharidusspetsialisti

Sinu peamisteks ülesanneteks on v alla alusharidusalase tegevuse korraldamine sh: osalemine valla haridusvaldkonna arengu planeerimises ja selle toimimise tulemuslikkuse jälgimine; ...

Tabasalu Kool on Harku valla suurim kool, mis asub Tallinna vahetus läheduses.   Kui sinu silmad löövad särama töötades lastega ning soovid rakendada oma energiat kolmes õppehoones paiknevas koolis, võta vastu väljakutse töötamiseks edumeelses ja headele võimalustele avatud...

Tabasalu Kool otsib huvijjuhti!

Tabasalu Kool on Harku valla suurim kool, mis asub Tallinna vahetus läheduses.   Kui sinu silmad löövad särama töötades lastega ning soovid rakendada oma energiat kolmes õppehoones...

Tänavavalgustuse spetsialistina on Sinu peamisteks ülesanneteks valla tänavavalgustuse töö korraldamine koostöös lepingupartneritega sh valgustuse arengusuundade planeerimine ning ehitamise, haldamise ja hooldamise korraldamine.

Harku Vallavalitsus otsib oma meeskonda tänavavalgustuse spetsialisti

Tänavavalgustuse spetsialistina on Sinu peamisteks ülesanneteks valla tänavavalgustuse töö korraldamine koostöös lepingupartneritega sh valgustuse arengusuundade planeerimine ning ehitamise, haldamise ja hooldamise korraldamine.

Sotsiaalhoolekandespetsialistina on Sinu ülesandeks valla sotsiaalhoolekande korraldamine ja osutamine.

Harku Vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaalhoolekandespetsialisti

Sotsiaalhoolekandespetsialistina on Sinu ülesandeks valla sotsiaalhoolekande korraldamine ja osutamine.

Logopeedina on Sinu ülesanneteks logopeedilist tuge vajavate laste väljaselgitamine, individuaalsete ja vajadusel grupi kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine ning lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks. Tööülesannete täitmine toimub peamiselt Pangapealse lasteaias.

Harku Vallavalitsus otsib oma meeskonda logopeedi

Logopeedina on Sinu ülesanneteks logopeedilist tuge vajavate laste väljaselgitamine, individuaalsete ja vajadusel grupi kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine ning lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks. Tööülesannete täitmine toimub peamiselt Pangapealse lasteaias.

Harku valla koolid ja lasteaiad otsivad TUGIISIKUID,   kelle töö põhieesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine, toetamine lasteasutuses, läbi mille tagatakse lapsele hariduse omandamise võimalus ja ennetatakse hilisemat koolist väljalangemist.   Peamised ülesanded: ...

Otsime tugiisikuid

Harku valla koolid ja lasteaiad otsivad TUGIISIKUID,   kelle töö põhieesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine, toetamine lasteasutuses, läbi mille tagatakse lapsele hariduse...