TÖÖPAKKUMISED

Sinu peamisteks ülesanneteks laste õiguste ja huvide kaitsmine, perede nõustamine ning vanemliku hoolitsuseta lastele abi tagamine.

Harku vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

Sinu peamisteks ülesanneteks laste õiguste ja huvide kaitsmine, perede nõustamine ning vanemliku hoolitsuseta lastele abi tagamine.

Sinu peamisteks ülesanneteks on ehitusalase riikliku järelevalve teostamine valla territooriumil sh:   - ehitusprojektide kehtestatud normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine; - ehitiste ehitamise ja kasutamise seaduslikkuse...

Harku Vallavalitsus otsib oma meeskonda ehitusjärelevalvespetsialisti

Sinu peamisteks ülesanneteks on ehitusalase riikliku järelevalve teostamine valla territooriumil sh:   - ehitusprojektide kehtestatud normidele, detailplaneeringutele ja...

Sotsiaalhoolekandespetsialistina on Sinu ülesandeks valla sotsiaalhoolekande korraldamine ja osutamine sh:

Harku vallavalitsus võtab tööle sotsiaalhoolekandespetsialisti

Sotsiaalhoolekandespetsialistina on Sinu ülesandeks valla sotsiaalhoolekande korraldamine ja osutamine sh:

Lillepere Keskus on perekeskus, mille eesmärk on pakkuda sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja individuaalteenuseid. Oleme suunatud laste ja täiskasvanute igakülgse individuaalse arengu toetamisele. Meile on oluline luua hubane ning toetav keskkond nii spetsialistidele kui peredele.

Lillepere Keskus otsib oma meeskonnaga liituma psühholoogi

Lillepere Keskus on perekeskus, mille eesmärk on pakkuda sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja individuaalteenuseid. Oleme suunatud laste ja täiskasvanute igakülgse individuaalse arengu toetamisele. Meile on oluline luua hubane ning toetav keskkond nii spetsialistidele kui peredele.

Oleme selle poolt, et tööl peab olema palju rõõmu, iseseisvust, uusi põnevaid väljakutseid, toetav meeskond ning kaasaegsed töötingimused. Soovime Sulle kõike seda pakkuda meie juures Alasniidul.

Alasniidu Lasteaed otsib õpetaja assistenti

Oleme selle poolt, et tööl peab olema palju rõõmu, iseseisvust, uusi põnevaid väljakutseid, toetav meeskond ning kaasaegsed töötingimused. Soovime Sulle kõike seda pakkuda meie juures Alasniidul.

Harku valla koolid ja lasteaiad otsivad TUGIISIKUID,   kelle töö põhieesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine, toetamine lasteasutuses, läbi mille tagatakse lapsele hariduse omandamise võimalus ja ennetatakse hilisemat koolist väljalangemist.   Peamised ülesanded: ...

Otsime tugiisikuid

Harku valla koolid ja lasteaiad otsivad TUGIISIKUID,   kelle töö põhieesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine, toetamine lasteasutuses, läbi mille tagatakse lapsele hariduse...