Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärgiks on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Olenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 

Turvakoduteenus tagatakse:  

  • lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. 
     

Turvakoduteenus tagatakse üldjuhul perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks. 

Turvakoduteenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus.

Turvakoduteenuse  küsimustega laste puhul tegelevad lastekaitse spetsialistid, täiskasvanutega  sotsiaalhoolekande spetsialist.

Täiskasvanute puhul annavad täiendavat teavet teenuse kohta sotsiaalhoolekandespetsialistid

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Jelena Mosin Sotsiaalhoolekandespetsialist 606 3837 Jelena.Mosin@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 647 7004 Ene.Lehiste@harku.ee
Kaja Saat Sotsiaalhoolekandespetsialist 606 3804 Kaja.Saat@harku.ee

 

 

 

 

 

Laste puhul annavad täiendavat teavet teenuse kohta lastekaitsespetsialistid

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 600 3868 Helve.Keel@harku.ee
Angela Põder Lastekaitsespetsialist 600 3865 Angela.Poder@harku.ee
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 606 1309 Evelin.Raadik@harku.ee