Sotsiaaltoetused

 

Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekut ning katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid, mis ei ole teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega kaetatavad.

 

Harku alla poolt makstavaid sotsiaaltoetusi võib taotleda isik, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Harku vald.

 

Toetuse saamiseks peab isik esitama allkirjastatud taotluse.

 

Toetused jagunevad tulust sõltuvateks ja tulust mittesõltuvateks toetusteks.