Uudised ja teated

Õppus Tilgu sadamas: kuidas kaitsta end vaenlase eest?

Harku Rannikukaitse Üksikkompanii eestvedamisel toimub 21. mail kell 21.00–00.00 kaitseliidu üksuste sadamakaitseõppus.

Tänavu novembris viiendat tegutsemisaastat tähistav Harku Rannikukaitse Üksikkompanii (edaspidi kompanii) on kaitseliidu Harju maleva kõige noorem iseseisev üksus. "Eesti riigi kaitse on meie kõigi jaoks oluline ja usume, et 2014. aastal Ukrainas toimunud sündmustel oli ka meie kompanii sünni jaoks oluline roll, samuti oli see n-ö tühimiku täitmine," sõnas Harku Rannikukaitse Üksikkompanii juhatuse liige Priit Kesa.

Nagu kompanii nimigi ütleb, on põhiroll kaitsta rannikut. Panustatakse aga mujalegi. "Meie kompanii on eksterritoriaalne üksus, aga eelkõige tegutseme Harku valla territooriumil. Sellest hoolimata oleme kompaniiga alati väljas erinevatel suurõppustel, näiteks "Kährik", "Toompea lukku", "Siil", "Kevadtorm". Lisaks proovime toetada Harju maleva malevkondi ja sarnase suunitlusega üksusi, kes Eestis rannikukaitsega tegelevad."

Kesa sõnul on kohalik kompanii nagu kaitseliit – traditsioonide säilitamise ja pideva arengu pärituules. "Vallas hoiame traditsioone: 23. veebruaril toimub öömatk, 24. veebruaril seisame valves Eesti Vabariigi aastapäeva rivistusel vallamaja ees, osaleme maakaitsepäeval. Paralleelselt käime käsikäes kõikide oluliste arengutega – alustades kasutusel olevast varustusest ja lõpetades õppuse kvaliteedi tõstmisega."

Kompanii liikmeskond

Kompanii ülem kolonel-leitnant Raul Kütt kiidab liikmeskonda, kuid nendib, et riigikaitsesse on lisaliikmed alati teretulnud. "Meil on väga tublid kaitseliitlased, aitäh teile! Kuna aga kaitseliitu panustamine on vabatahtlik ja kõigil ei pruugi alati aega olla, on uued liikmed alati teretulnud! Aktiivsematel soovitan astuda tavaliikmeks ja need, kel on huvi, aga aega õppustel osaleda napib, on oodatud panustama nii teadmiste kui ka finantsidega, olles toetajaliikmed," sõnas Kütt.

Sadamakaitseõppus

Legendi kohaselt ründavad Tilgu sadamat maalt ja merelt 21. mail umbes kell 21.00 vaenlased. "Nende peaeesmärk on luua sillapea suuremate üksuste saabumiseks. Kaitsejõudude territoriaalüksus ehk meie kompanii saadab välja  kiirreageerimisüksuse (QRF-üksus), mille eesmärk on tõkestada vaenlase plaani selle elluviimisel ja siduda teda sidumislahinguga. Õppusele reageerivad nii jalaväelased kui ka masinad, sh meresõidukid," rääkis Kesa.

Õppuse alal ja selle ümbruses tagab ohutust kaitseliidu mehitatud patrull, kuid uudistajatel palutakse siiski koju jääda. "Õppus on kõigile ohutu. Kasutame imitatsioonivahendeid: relvi paukmoonaga, õppe- ja suitsugranaate. Sellest hoolimata on õppuse läbiviimise üks eesmärk teha seda võimalikult tõetruult. Selle saavutamiseks palume kõikidel uudishimulikel hoida otseselt õppuse alalt eemale.

Õppuste tõttu võib 21. mai pärastlõunal ja lahingtegevuse ajal olla piirkonnas tavapärasest rohkem müra. Vabandame kõikide kohalike elanike ees ja palume mõistvat suhtumist."

Küsimusele, kas kohalikel on võimalik kunagi päris ehtsat näidislahingut vaadata, vastab Kesa jaatavalt: "Loodame lähiaastal koostöös Harku vallavalitsusega korraldada ühe korraliku näidislahingu, millel on oma roll nii jalaväel, soomukitel kui ka lennuväel. Usun, et tegudeni on jäänud vaid mõni samm."

Sadamakaitseõppus toimub Harku rannikukaitse kompanii liikmete, Harju maleva instruktorite ja Tilgu sadama koostöös.

LIINA RÜÜTEL

Kommunikatsioonijuht