Uudised ja teated

Tähistame vabariigi sünnipäeva

Kuidas peavad vabariigi 102. sünnipäeva koduvalla koolid, lasteaiad ja külaseltsid? Pidustused saavad alguse juba 17. veebruaril ja kestavad 24. veebruarini.

17. veebruar

Muraste kooli vabariigi sünnipäevale pühendatud aktus toimub esmaspäeval kell 8.30–9.15. Aktusel osalevad Muraste kooli õpilased ja õpetajad.  
 
Tabasalu lastehoius on 17.–21. veebruaril sünnipäevanädal. Esmaspäeval sõidetakse Eesti vabaõhumuuseumisse, kus uuritakse, kuidas elasid meie esivanemad, tehakse hobusõitu, õpitakse eesti rahvamänge ja -tantse. Nädala jooksul räägitakse hoius kodust ja kodumaast, kuulatakse hümni ja tutvutakse eesti rahvussümboolikaga.  

20. veebruar

Kell 16.00 toimub Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud kontsert Harku valla pensionäridele. Üritus leiab aset Tabasalu ühisgümnaasiumis. Täpsemalt vaadake lk 8.

21. veebruar

Vääna mõisakool tähistab sünnipäeva traditsioonilise öölaulupeoga, mis algab kell 18.00 tall-tõllakuuris. Peale öölaulupeo toimub lasteaias traditsiooniline hommikumatk metsa: "Tunne oma kodu".  
 
Harkujärve koolis tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva koolipresidendi piduliku vastuvõtuga kell 10.00. Külalistena on kutsutud esimese klassi õpilaste vanemad ja valituks osutunud ministrite vanemad. Toimub kontsert, jagatakse Rukkilille ordeneid, tantsitakse ballitantse ja kosutatakse end kringli ning mahlajoogiga. Presidendiball lõpetab projekti "Õpime demokraatiat".
 
Tabasalu ühisgümnaasiumis toimub kogu kooliperega ühine lipuheiskamine kell 8.00 kooli staadionil. Peale lipuheiskamise kõlavad ka hümn ja vabariigi hällipäeva auks peetavad kõned. Täiendavalt toimuvad esimese ja teise kooliastme õpilastele kooli aulas õppepäeva jooksul vabariigi sünnipäeva kontserdid.
 
Tabasalu Teelahkme lasteaias toimub pidulik aktus kell 11 30. Lõpurühma lapsed valivad endi seast välja presidendiproua ja presidendi abikaasa ning mängivad aktusel läbi presidendi vastuvõtu. Üritus algab rühmade paraadiga saalis, presidendipaari tervitab igast rühmast kaks ministrit oma abikaasadega. Ajaloos on olnud sääraseid ministreid nagu  rõõmuminister, mänguminister, tööminister jms. Aktus lõpeb ühise piduliku lõunalauaga saalis, mis on kaunistatud pidupäeva vääriliselt sinimustvalgete lipukeste ja lilledega.
 
Alasniidu lasteaed alustab hommikut ühise lipuheiskamisega, millele järgneb sportlik orienteerumismäng ümber lasteaia. Lapsed läbivad kuus punkti, lahendades Eesti-teemalisi ülesandeid. Päev jätkub lasteaia saalis piduliku aktuse ja ühislõunaga.
 
Harkujärve lasteaias toimub Eesti Vabariigi aastapäeva aktus ja pidulik lõuna rahvuslike toitudega  lasteaia saalis.  
 
Harku lasteaia saalis algab kell 10.00 presidendi vastuvõtt, kutsutute seas mängu-, nalja-, rahandus-, liiklus-, spordi- ja haridusminister sõpradega. Peo juhatab sisse esispiiker. Pärast kätlemistseremooniat ja väikest kontserti tantsitakse valssi ja kaerajaani ning nauditakse laste kaunistatud suupisteid. Kell 11.30 toimub pidulik lipu heiskamine Harku keskuse lipumasti.

22. veebruar

Vääna Seltsimaja tähistab vabariigi sünnipäeva torditeoga. Sinimustvalge tordi valmistamise koolitus toimub kell 10.00 Külakoja tee 2, Vääna. 

23. veebruar

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistatakse Murastes traditsioonilise, tänavu juba kümnendat korda toimuva öömatkaga. 23. veebruari õhtul toimuval matkal, kuhu oodatakse kõiki lähedalt ja kaugelt, on ka seekord kaks alguspunkti. Esimene retkeseltskond liigub Muraste kooli juurest algusega kell 18.00 tõrvikutega läbi meie ilusa metsa Muraste paeplatsile. Teine seltskond, mida juhib Harku Rannikukaitse Ükskikkompanii, alustab Rannamõisa kiriku juures 19.00 piduliku rivistusega, et edasi rivisammul ja uhke lauluga samuti Paeplatsile suunduda. Sünnipäevapidu kulmineerib Muraste Paeplatsil. Nagu ikka, põleb lõke, süüakse Naiskodukaitse naiste keedetud suppi ja tuntakse rõõmu teineteise ja Eestimaa üle.

24. veebruar

Alates kella 7.20-st on kõik vallaelanikud oodatud vallamaja ette (Kallaste tn 12) pidulikule lipuheiskamisele ja rivistusele. Lipu heiskavad Harku valla skaudid; kõnedega tervitavad kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling ja vallavanem Erik Sandla. 
 
Vääna-Jõesuu külakeskus kutsub kell 12 kõiki trenni, mis kestab täpselt 102 minutit. Ühiselt kaetakse ka peolaud. 
 
Eesti Vabariigi aastapäeval toimub retk Muraste hiiemäele. Niisamuti nagu eelmiselgi aastal, kehtib üleskutse: riigilipud kaasa. Ühiselt tehakse teadjate juhendamisel kummardus pühapaigas, hiljem saab end soojendada lõkke ääres. Räägitakse looduse tähtsusest maailmavaate tugisambana, tehakse muusikat ja harjutada saab mõtestatud molutamist – mõistagi pidulikus võtmes. Kogunemine kell 11.00 Muraste mõisa juures. 

25. veebruaril

Tibutare lasteaed tähistab vabariigi aastapäeva aktusega, mis algab kell 9.30. Aktusele järgneb tervislik vastlapäevatrall lasteaia mänguhoovis.
 
HARKU VALLA TEATAJA
 
Heiskame lipud ja lööme tantsu, nagu eelmiselgi aastal. Kohtume 24. veebruaril vallamajaesisel platsil. / Foto: Arno Mikkor