Uudised ja teated

Vallavolikogu otsustas muuta Muraste Kooli põhimäärust

Harku vallavolikogu otsustas esmaspäevasel istungil häälteenamusega muuta Muraste Kooli põhimäärust selliselt, et kool saaks tegutseda kahel aadressil – Muraste külas Lee tee 9 ning Merikülas Tilgu tee 53. Teise olulisema muudatusena täiendati kooli tegutsemise vormi, mille kohaselt nähakse ette lisaks I ja II kooliastmele ka õpetamine III kooliastmes. Mõlemad muudatused jõustuvad 1. septembril 2021.
 
Põhimääruse muudatus on vajalik Muraste Koolile III kooliastme koolitusloa taotlemiseks. Käesoleval õppeaastal on Muraste-Suurupi piirkonnas III kooliastmes õppimine tagatud Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) koolitusloa alusel Murastes. Järgmisest õppeaastast saab jätkata seal piirkonnas III kooliastmes õppimist samuti TÜG-i koolitusloa alusel, aga siis juba Merikülas, mis tugineb volikogu poolt varem tehtud muudatustele TÜG-i põhimääruses.
 
Järgneva õppeaasta jooksul teeb koolipidaja vajalikke ettevalmistusi, et tekitada Muraste Koolil võimalus laiendada õppetööd 2021. aasta sügisel Meriküla Spordi- ja Õppekompleksi ruume kasutades.
 
Samuti täpsustati Muraste Kooli põhimäärust, parandades keelelisi ebatäpsusi ning jättes välja sätteid, mis kuuluvad lahendamisele kooli kodukorras, mitte põhimääruses.