Valla autasu

Valla teenetemärgi võivad pälvida paikkonnale erilisi teeneid osutanud Eesti kodanikud ja välismaalased.

 

Teenetemärk oma kujult on 34 mm kõrgune käpprist, mille peale on kinnitatud valla vapp. Rist on tervikuna reljeefne, ääris ja liiliarist on kõrgemad, risti põhi säbruline. Rist ja täht vallavapil on kaetud valge emailiga. Valla vapp on kaetud sinise emailiga. 35 mm laiuse sinise muareesiidist lindi külgedel on 6 mm laiused ja nendest 2 mm kaugusel 2 mm laiused hõbeniidist sissekootud triibud. Lindi sinise tooni kood on PMS 293. 

 

Taotlusi teenetemärgi andmiseks on õigus esitada vallavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel. Taotlused esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga aasta 15. septembriks.

 

Teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu.

 

 

 

Teenetemärgi taotluse vorm
 

 

2020. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Krista Savitsch panustanud Harku valla Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõppe arengusse oma energia ja taibukuse, mis tagavad valla õpilastele võimaluse parema ettevõtlusealase hariduse kättesaadavuse ja kvalitatiivse hüppe.

2019. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Aarne Mandre alates 2009. aastast Tilgu sadama kapten 
Tilgu sadama pikaaegsel visal arendamisel; mere- ja rannakultuurialaste tegevuste korraldamisel Harku vallas.
Ede Kutsar
Tabasalu Raamatukogu juhataja 1994-2019 
On edendanud Harku valla kultuurielu töötades pikaajaliselt Tabasalu raamatukogu juhatajana, on pälvinud suurt lugupidamist raamatukogu külastajate seas.

2018. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Mai Ainsalu pikaaegne Tabasalu Muusikakooli õppealajuhataja, hinnatud muusikaloo ja solfedžoõpetaja, koorijuht; Harku valla paljude kontsertide ja muusikasündmuste pea- või kaaskorraldaja;
Andres Anvelt panustanud nii valla elaniku kui siseministrina Harku valla elukeskkonna parandamise eesmärgil endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži kinnistu (Meriküla kompleksi) Harku valla omandisse saamise protsessi, mis tagab elanikele huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimaluste parema kättesaadavuse.

2017. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Silva Kiili isamaalise tegevuse eestvedaja Harku vallas;
Veera Pals kauaaegne tervishoiutöötaja;
Kaja Rasmann Kumna Kultuuriaida juhataja.

2016. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

Kaie Teder 

käsitöö traditsioonide hoidja ja edasikandja Harku vallas;

Aadu Kana kauaaegne Harku Vallavolikogu liige ning ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees;
Harri Lehtonen Eura vallavalitsuse esimees, Harku ja Eura valla vaheliste sõprussuhete pikaajaline hoidja;
Riho Saksus  Tabasalu Jalgpalliklubi asutaja ja tegevjuht.

2015. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Udo Mölder

ettevõtja invatranspordi alal;

Silja Konsa kultuuripärandi hoidja;
Marit Künnapuu  ratsatalu pidaja;
Val Rajasaar loodushoidja ja kohaliku elu edendaja.

2014. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Andrus Saliste

kodanikuühiskonna eestvedaja;

Anne-Ly Mitt  kohaliku elu edendaja ja ajaloopärandi hoidja;
Annely Kübarsepp kauaaegne lasteaiaõpetaja;
Faina Gornova kauaaegne lasteaiatöötaja;
Tarmo Vaino kohaliku elu edendaja ja kalmistukultuuri hoidja;
Valdo Rüütelmaa kauaaegne kultuuritöötaja. 

2013. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

Rainer Nõlvak
Tabasalu Looduspargi rajamise algataja ja tegevuse toetaja algusaastatel;
Mihhail Jefremov maailmameister ja mitmekordne medalivõitja maailma– ja euroopa- meistrivõistlustel ning mitmekordne maailmakarika omanik kurnimängus;
Rein Kuusik  eakate inimeste vabatahtlik abistaja;
Tiina Mänd kauaaegne pedagoog ja haridusjuht.

2012. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

Astrid Väizene rahvatantsujuht ja kohaliku kultuurielu edendaja;
Veiko Toomlaid kiire ja otsustava tegutsemise eest Rannamõisa Lasteaia gaasiavarii ajal, mis hoidis ära tuleõnnetuse.

2011. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

Kaido Taberland  Tabasalu Looduspargi korrastaja ning paikkonna elu edendaja;
Vello Valing  elupõline valla kommunaaltöötaja;
Armin Karu  ettevõtja, ürituste ning heategevusprojektide toetaja;
Arvi Eidisk kohaliku ettevõtluse arendaja, Kumna Kultuuriaida loomise mõtte algataja ja elluviija, paikkonna elu edendaja.

2010. aastal pälvisid teenetemärgid:

Ülle Urb kauaaegse ja eduka töö eest Tabasalu Ühisgümnaasiumi klassi- ja muusikaõpetajana ning kooride ja rahvatantsuringide juhendajana;
Tiina Pallas suurepärase töö eest MTÜ Tabasalu Triatloniklubi eestvedajana;
Külli Riistop meeldiva õhkkonnaga ja headele töötulemustele orienteeritud Harkujärve Lasteaed-Algkooli kestvuse eest.

2009. aastal pälvisid teenetemärgid:

Martin Talts ettevõtjana töökohtade loomise eest Harku vallas, MTÜ Tabasalu Patriootide Ühendus asutajana, paljude rahvaürituste korraldaja ning piirkonna seltsielu edendajana;  
Jorma Hinkkanen Eura valla omavalitsustöötaja, kahe valla sõprus- ja koostöösidemete algataja ning arendaja.

2008. aastal pälvisid teenetemärgid:

Kalev Konsa huvihariduse korraldaja ja kohaliku kultuurielu edendaja;
Maie Koikson õpetaja;
Milvert Vaaks kohaliku spordielu edendaja;
Allan Kiil vallavolikogu esimees aastatel 1996-2007;
Malle Arold kohaliku omavalitsuse taastaja ja asjaajamise korraldaja.

2007. aastal pälvisid teenetemärgid:

Ain Talts ettevõtja, endine volikogu aseesimees ja komisjoni esimees;
Aino Sokk haridustegelane Väänas ja Tabasalus, TÜG raamatukoguhoidja;
Arvo Must aitas kaasa omavalitsusliku haldusüksuse õiguste taastamisele;
Linda Tõnurist koolijuht ja õpetaja, raamatukogu juhataja Väänas;
Ott Kasuri tunnustatud haridus- ja omavalitsustegelane, omavalitsuse taastaja;
Udo Margna akadeemik, teaduse ja paikkonnaelu edendaja Harkus;
Tiiu Tuisk pedagoog, külaelu taastaja ja korraldaja;
Villem Tammemägi veterinaar, tunnustatud kirimaletaja ja kultuurielu edendaja;
Vello Viiburg  pikaajaline töötaja omavalitsuses ja omavalitsuse taastaja;
Sulev Roos tunnustatud omavalitsustegelane.