Valla autasu

Valla teenetemärgi võivad pälvida paikkonnale erilisi teeneid osutanud Eesti kodanikud ja välismaalased.

 

Teenetemärk oma kujult on 34 mm kõrgune käpprist, mille peale on kinnitatud valla vapp. Rist on tervikuna reljeefne, ääris ja liiliarist on kõrgemad, risti põhi säbruline. Rist ja täht vallavapil on kaetud valge emailiga. Valla vapp on kaetud sinise emailiga. 35 mm laiuse sinise muareesiidist lindi külgedel on 6 mm laiused ja nendest 2 mm kaugusel 2 mm laiused hõbeniidist sissekootud triibud. Lindi sinise tooni kood on PMS 293. 

 

Taotlusi teenetemärgi andmiseks on õigus esitada vallavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel. Taotlused esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga aasta 15. septembriks.

 

Teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu.

 

 

 

Teenetemärgi taotluse vorm

2022. aastal autasustati valla teenetemärgiga                                         

Juta Meringo                                

Harku lasteaia direktor alates 3. aprillist 1996. aastal. Andnud suure panuse nii lasteaia juhtimisse, kui ka kogu aleviku arengusse. Tema käe all on Harku lasteaiast saanud omanäoline ja hubane päevakodu valla lastele, kus väärtustatakse loodus- ja keskkkonnaharidust. Juta kaasabil on ühte majja koondunud raamatukogu, perearst, eakate- ja noortekeskus. 

Lembit Pallas

Tabasalu Triatlonklubi üks rajajatest ning on klubi hea käe käigu eest seisnud ja seda tööd teinud pea 25 aastat. Tabasalu Triatlonklubil on ette näidata muljetavaldav saavutuste loetelu, mis ulatub vabariiklikest võistlustest maailmameistrivõistlusteni välja. Lisaks on Lembit õpetanud Harku valla lastele matemaatikat Tabasalu Ühisgümnaasiumis.                                                                                                      

2021. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Natalia Kostrõnkina

Tabasalu Muusikakooli flöödi-ja plokkflöödi õpetaja alates kooli asutamise aastast 1986, tähistades käesoleval aastal oa 35. tööjuubelit. Tema juhendamisel on õpilased võitnud auhinnalisi kohti paljudel Loode-Eesti muusikakoolide õpilaskonkurssidel ja ka vabariiklikes finaalides. Ta on äärmiselt pühendunud õpetaja ja võrratu kolleeg, kelle käe all on õppinud ligikaudu 100 Harku vallanoort muusikut.

Sirpa Wahlqvist

Soomes asuva Eura valla kultuurijuht. 2022. aasta maikuus täitub 30 aastat Harku ja Eura valla sõprussuhete loomisest. Sirpa on korraldanud kahe valla kohtumisi ja kultuuriüritusi lepingu sõlmimise algusest ehk alates 1992. aastast.  Tema abiga on toimunud mitmel korral Harku valla päevad Euras ja Eura valla erinevate kultuurikollektiivide esinemised Harku vallas.

Ive Eevel

Pikaajaline Harku Vallavalitsuse töötaja – Harku Vallavolikogu kantselei juhataja ja seejärel vallasekretär. Mõlemal ametikohal tegi ta silmapaistvalt head tööd, tehes tihti palju rohkem, kui ametikoht ette nägi.

Raul Kalep

Tilgu sadama jahtklubi kommodoor. Pikaajaline purjetamisspordi ja -harrastuse eestvedaja Harku vallas, tänu kellel on sajad lapsed leidnud tee purjetamise juurde ja armastuse mere vastu. On andnud suure panuse Tilgu sadama arendustöödesse. Sündmuse Tilgu Regatt peakorraldaja.

2020. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Krista Savitsch panustanud Harku valla Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõppe arengusse oma energia ja taibukuse, mis tagavad valla õpilastele võimaluse parema ettevõtlusealase hariduse kättesaadavuse ja kvalitatiivse hüppe.

2019. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Aarne Mandre alates 2009. aastast Tilgu sadama kapten 
Tilgu sadama pikaaegsel visal arendamisel, mere- ja rannakultuurialaste tegevuste korraldamisel Harku vallas.
Ede Kutsar
Tabasalu Raamatukogu juhataja 1994-2019 
On edendanud Harku valla kultuurielu töötades pikaajaliselt Tabasalu raamatukogu juhatajana, on pälvinud suurt lugupidamist raamatukogu külastajate seas.

2018. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Mai Ainsalu pikaaegne Tabasalu Muusikakooli õppealajuhataja, hinnatud muusikaloo ja solfedžoõpetaja, koorijuht; Harku valla paljude kontsertide ja muusikasündmuste pea- või kaaskorraldaja.
Andres Anvelt panustanud nii valla elaniku kui siseministrina Harku valla elukeskkonna parandamise eesmärgil endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži kinnistu (Meriküla kompleksi) Harku valla omandisse saamise protsessi, mis tagab elanikele huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimaluste parema kättesaadavuse.

2017. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Silva Kiili isamaalise tegevuse eestvedaja Harku vallas
Veera Pals kauaaegne tervishoiutöötaja
Kaja Rasmann Kumna Kultuuriaida juhataja

2016. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Kaie Teder 

käsitöö traditsioonide hoidja ja edasikandja Harku vallas

Aadu Kana kauaaegne Harku Vallavolikogu liige ning ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees
Harri Lehtonen Eura vallavalitsuse esimees, Harku ja Eura valla vaheliste sõprussuhete pikaajaline hoidja
Riho Saksus  Tabasalu Jalgpalliklubi asutaja ja tegevjuht

2015. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Udo Mölder

ettevõtja invatranspordi alal

Silja Konsa kultuuripärandi hoidja
Marit Künnapuu  ratsatalu pidaja
Val Rajasaar loodushoidja ja kohaliku elu edendaja

2014. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Andrus Saliste

kodanikuühiskonna eestvedaja

Anne-Ly Mitt  kohaliku elu edendaja ja ajaloopärandi hoidja
Annely Kübarsepp kauaaegne lasteaiaõpetaja
Faina Gornova kauaaegne lasteaiatöötaja
Tarmo Vaino kohaliku elu edendaja ja kalmistukultuuri hoidja
Valdo Rüütelmaa kauaaegne kultuuritöötaja

2013. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Rainer Nõlvak
Tabasalu Looduspargi rajamise algataja ja tegevuse toetaja algusaastatel
Mihhail Jefremov maailmameister ja mitmekordne medalivõitja maailma– ja euroopa- meistrivõistlustel ning mitmekordne maailmakarika omanik kurnimängus
Rein Kuusik  eakate inimeste vabatahtlik abistaja
Tiina Mänd kauaaegne pedagoog ja haridusjuht

2012. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Astrid Väizene rahvatantsujuht ja kohaliku kultuurielu edendaja
Veiko Toomlaid kiire ja otsustava tegutsemise eest Rannamõisa Lasteaia gaasiavarii ajal, mis hoidis ära tuleõnnetuse

2011. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Kaido Taberland  Tabasalu Looduspargi korrastaja ning paikkonna elu edendaja
Vello Valing  elupõline valla kommunaaltöötaja
Armin Karu  ettevõtja, ürituste ning heategevusprojektide toetaja
Arvi Eidisk kohaliku ettevõtluse arendaja, Kumna Kultuuriaida loomise mõtte algataja ja elluviija, paikkonna elu edendaja

2010. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Ülle Urb kauaaegse ja eduka töö eest Tabasalu Ühisgümnaasiumi klassi- ja muusikaõpetajana ning kooride ja rahvatantsuringide juhendajana
Tiina Pallas suurepärase töö eest MTÜ Tabasalu Triatloniklubi eestvedajana
Külli Riistop meeldiva õhkkonnaga ja headele töötulemustele orienteeritud Harkujärve Lasteaed-Algkooli kestvuse eest

2009. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Martin Talts ettevõtjana töökohtade loomise eest Harku vallas, MTÜ Tabasalu Patriootide Ühendus asutajana, paljude rahvaürituste korraldaja ning piirkonna seltsielu edendajana
Jorma Hinkkanen Eura valla omavalitsustöötaja, kahe valla sõprus- ja koostöösidemete algataja ning arendaja

2008. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Kalev Konsa huvihariduse korraldaja ja kohaliku kultuurielu edendaja
Maie Koikson õpetaja
Milvert Vaaks kohaliku spordielu edendaja
Allan Kiil vallavolikogu esimees aastatel 1996-2007
Malle Arold kohaliku omavalitsuse taastaja ja asjaajamise korraldaja

2007. aastal autasustati valla teenetemärgiga

Ain Talts ettevõtja, endine volikogu aseesimees ja komisjoni esimees
Aino Sokk haridustegelane Väänas ja Tabasalus, TÜG raamatukoguhoidja
Arvo Must aitas kaasa omavalitsusliku haldusüksuse õiguste taastamisele
Linda Tõnurist koolijuht ja õpetaja, raamatukogu juhataja Väänas
Ott Kasuri tunnustatud haridus- ja omavalitsustegelane, omavalitsuse taastaja
Udo Margna akadeemik, teaduse ja paikkonnaelu edendaja Harkus
Tiiu Tuisk pedagoog, külaelu taastaja ja korraldaja
Villem Tammemägi veterinaar, tunnustatud kirimaletaja ja kultuurielu edendaja
Vello Viiburg  pikaajaline töötaja omavalitsuses ja omavalitsuse taastaja
Sulev Roos tunnustatud omavalitsustegelane