Kuidas end vallaelanikuks registreerida?

 
Rahvastikuregistri seadus sätestab, et kõik isikud on kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. 
 

Elanikuks registreerimise võimalused
 

   
* Lisaks elukohateate avalduse täitmisele on vaja alati esitada vajalikud nõusolekud.

  • Juhul kui te ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik eluruumi omaniku (kui on mitu omanikku, siis kõigi) nõusolekut või kehtiva üürilepingu esitamist.
    Kui lisate elukohateate juurde üürilepingu, siis ei ole enam eraldi omaniku nõusolekut vaja.
  • Kui alaealise lapse elukoha registreerib üks lapsevanem, siis tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek.

 
Edastades avaldust paberkandjal on oluline lisada juurde ka isikut tõendava dokumendi koopia.

 

Lisainformatsioon
 

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Kadri Kelgo Andmetöötlusspetsialist 5342 1350 Kadri.Kelgo@harku.ee

 

 

 
 

Siseministeeriumi poolne lisainformatsioon elukohatoimingute kohta

Rahvastikuregistri seadus